Mõõtmised

Mõõtmised

Meie mõõtmisteenused hõlmavad ehitusobjektidel teostatavaid heliisolatsiooni mõõtmisi, ruumiakustilisi mõõtmisi ja müramõõtmisi. Kasutame kõikideks mõõtmisteks standardiseeritud ja riiklikult heaks kiidetud meetodeid ning kalibreeritud mõõteseadmeid. Akukon Oy on FINASi akrediteerimisteenuse poolt akrediteeritud katselabor T229 vastavalt standardile EN ISO/IEC-17025.

Heliisolatsiooni mõõtmised

Heliisolatsiooni mõõtmiste hulka kuuluvad õhu- ja löögimüra isolatsiooni mõõtmised erinevate ruumide vahel ning fassaadi õhumüra isolatsiooni mõõtmised. Need võivad olla näiteks ehitiste kasutuselevõtmisega seotud heliisolatsiooni mõõtmised, millega tõestatakse esitatud nõuete täitmist. Heliisolatsiooni mõõtmistega kogutakse ka lähteandmeid renoveeritavate hoonete akustiliseks projekteerimiseks.

Ruumiakustilised mõõtmised

Teostame ruumiakustilisi mõõtmisi vastavalt klientide vajadustele kui ka oma akustiliste projektide toeks. Ruumi akustilisi omadusi võib iseloomustada mõõdetava järelkõlakestusega ja muude ruumiakustiliste parameetritega. Ametiasutuste antud soovitused ja nõuded sõltuvad ruumi kasutusotstarbest; näiteks kontserdisaalis peab akustika olema sobiv klassikalise muusika esitamiseks ja kuulamiseks, auditooriumides aga peab kõneleja sõnum jõudma kuulajateni selge ja arusaadavana.

Helirõhutasemete mõõtmised

Helirõhutasemete mõõtmistega selgitame välja häiriva ja äärmuslikel juhtudel inimese tervisele kahjuliku keskkonnamüra levimise ehitistesse ja õuealadele, kus viibivad inimesed (elu- ja tööruumid, koolid, haiglad ja mänguväljakud). Tüüpilised ehitisevälised müraallikad on tee- ja raudteeliiklus ning tööstusettevõtted. Lisaks kuulub meie teenuste hulka ehitise tööks vajalike tehnosüsteemide, näiteks ventilatsiooni põhjustatud müra mõõtmine. Võrdleme alati saadud mõõtetulemusi kehtestatud nõuete ja soovituslike väärtustega.

Milleks akrediteering?

Mõõtetegevuse kvaliteedi tagamiseks korraldame personalile pidevalt mõõtmiskoolitusi, teeme seire- ja võrdlusmõõtmisi ning korraldame siseauditeid, hooldame oma mõõteseadmeid ja täiustame kasutatavaid mõõtemeetodeid. Lisaks tagavad meie tegevuse kvaliteedi kord aastas toimuvad FINAS’e auditid.

Meie mõõtmistegevus on akrediteeritud, seetõttu võime koostada juriidiliselt ja rahvusvaheliselt pädevaid mõõteprotokolle. Ehitusjärelevalvet teostavad asutused nõuavad akrediteeritud mõõtmisprotokolle ehitusprojektides üsna sageli.

Standardid

  • Heliisolatsiooni mõõtmised: ISO 16283-1,-2,-3, ISO 140-4,-5,-7,-14 ja ISO 717-1,-2.
  • Järelkõlakestuse ja saaliakustika mõõtmised: ISO 3382-1,-2 ja ISO 354.
  • Keskkonnamüra mõõtmised: ISO 1996-1,-2, NT ACOU 056 ja Soome Keskkonnaministeeriumi määrus 1/1995.
  • Tehnosüsteemide seadmete müra mõõtmised siseruumides: EN ISO 16032, SFS-EN 12599 ja SFS 5517.
  • Eluruumide müratasemed: Valvira Asumisterveysasetuksen soveltamisohje osa II 2016.

Lisateavet akrediteeritud mõõtmiste kohta

Akrediteeritud mõõtmised

Akkreditoidut mittaukset
Finas T229

Lisateavet akrediteeritud mõõdistuste kohta:

Dmitri Ti¨ko