Akustika

Akustika

Ehitus- ja ruumiakustika on tervik, mis hõlmab kogu ehitist alates selle kandetarinditest kuni valmis ruumideni. Akustilist projekteerimist vajatakse kõikides ehitistes, kus inimesed viibivad või töötavad. Akustilisest seisukohast on kõige raskem leida lahendusi väga mürarikastele või vastupidi, väga vaiksetele ruumidele.

Akustiline projekteerimine võib olla osa uusehitusest, kapitaalremondist või ruumide kasutusotstarbe muutmisest, kus näiteks vana tööstuskinnistu ehitatakse ümber büroo- või eluruumideks. Objektideks võivad olla nii ettevõtete bürooruumid, haiglad, koolid, lasteaiad kui ka eluruumid. Akustilisel projekteerimisel juhindutakse kehtivatest ehitusnormidest, seadusandlusest ja standarditest.

Projekteerimist alustades analüüsime alati ehitisele või ruumile esitatavaid akustilisi nõudeid ja kohandame need ruumitüüpide järgi kasutusotstarbele vastavaks. Lisaks võtame arvesse ruumide asetust ehitises ja anname vajaduse korral soovitusi heliisolatsiooni seisukohast kriitiliste ruumide paigutamiseks.

Ehitusakustilisel projekteerimisel pöörame tähelepanu muuhulgas järgmistele asjaoludele:

 • erinevate ruumide vahelisele heliisolatsioonile;
 • fassaadi võimele isoleerida liiklusmüra;
 • ventilatsiooni ja muude tehnosüsteemide põhjustatud müra summutamisele.

Ruumiakustilise projekteerimise eesmärk on saavutada ruumis selle kasutusotstarvet toetav helikeskkond, mõjutades heli käitumist sobivate pinnamaterjalide ja akustiliste elementidega. See võib tähendada heli tõhusat summutamist või heli leviku mõjutamist ruumis.

Ruumiakustilisel projekteerimisel määratleme sobivad pinnamaterjalid ja nende vajaduse iga ruumi jaoks eraldi, vajaduse korral esitame põhimõttelised akustiliste elementide konstruktsioonid.

Meie teenuste hulka kuuluvad ka objekti järelevalve ehitamise ajal ja akustilised mõõtmised, millega tagame projekti õige teostumise. Ehitise või ruumi akustika hindamisel pöörame muu hulgas tähelepanu heliisolatsioonile, ruumiakustikale ja müratõrjele.

Esitusruumid, näiteks kontserdi- ja teatrisaalid, vajavad spetsiaalset akustilist projekteerimist.

Lisateavet annavad

Näiteid tehtud töödest

 • H.Elleri nimelise Tartu Muusikakooli juurdeehitus
 • ERR uue raadiomaja renoveerimine
 • Kultuurikatel
 • Balti Filmi- ja Meediakool/Tallinna Ülikool
 • Apollo Kino Pärnu Keskuses
 • Narva Astri kino
 • Siemens Arena Vilnius, Leedu
 • Arena Riga, Läti

Ehitus- ja ruumiakustika - Trainers House

Rakennus- ja huoneakustiikka - Oulun seurakunta
Rakennus- ja huoneakustiikka - Pyhän Laurin kappeli

Lisateavet ehitus- ja ruumiakustika projektide kohta:

Gerga Kaasik