Audiolaborid

Audiolaborid

Projekteerime audiolaborite ruume ettevõtetele, kes testivad toodete akustilisi omadusi mitmesuguste akustiliste mõõtmiste ja kuulamiskatsetega. Oleme projekteerinud oma klientidele laboriruume näiteks helikvaliteedi testimise jaoks tootearenduse ajal. Meie klientide hulgas on maailma juhtivad mobiilsideseadmete ja -tarkvara arendajaid.

Optimeerime alati lahendused vastavalt kasutusotstarbele ja kliendi käsutuses olevatele ruumidele. Arvestame ka klientide vajadusi, mis on seotud laboriruumi tehniliste omadustega ning abiseadmete ja neist moodustuva terviku kasutatavusega.

Kui projekteerime audiolaborite ruume täisvalmis lahendusena, koosneb projekt järgmistest etappidest.

  1. Eeltööd. Analüüsime kasutuses olevat ruumi ning mõõtmis- ja testimistegevust, mõõtekaugusi ja mõõteseadmeid, määratleme akustilised nõuded ruumile.
  2. Projekteerimine. Kui oleme jõudnud tegelikku projekteerimisetappi, määratleme muu hulgas ruumi konstruktsioonitüübid ja vajalikud erilahendused, kaabelduse, ühenduspunktid ja valgustuse.
  3. Teostamine. Koostame vajaduse korral ka töökirjeldused, töövõtu teostusplaani koos allhankijate ja järelevalve esindajatega.
  4. Testimine. Testime, et audiolabor vastaks projekteerimisetapis seatud eesmärkidele.

Kasutusotstarbele ja ruumile vastavaks optimeeritud laboris on testimine tehniliselt kvaliteetne ning kasutatavuse seisukohast lähtudes ka tõhus ja meeldiv. Kompromissolukordades on võimalik analüüsida ka mõõtmis- ja testimistegevust, mida ei ole selles ruumis soovitatav teostada.

Teostame kajavabade ruumide vaba välja mõõtmisi standardi ISO 3745:2003 kohaselt. Õhuja löögimüra isolatsiooni mõõdetakse standardite ISO 140 ja ISO 717 kohaselt.

Lisateavet audiolaborite projektide kohta

Audiolaborid

Audiolaboratoriot - Head
Audiolaboratoriot - Soundwave

Lisateavet meie audiolaborite kohta:

Maris Vohta