Akukon

Ettevõtte profiil

Oleme akustika, müratõrje ja AV-süsteemide projekteerimis- ja konsultatsiooniteenuste parimad asjatundjad Soomes ja Eestis. Tegutseme sõltumatu konsultatsiooniettevõttena ja meie ettevõttes töötab üle 70 selle valdkonna tippspetsialisti.

Pakume teenuseid kaheksas valdkonnas ja need on järgmised: Esitusruumid, Ehitus- ja ruumiakustika, Müra, struktuurimüra ja vibratsioon, Audiovisuaalsete süsteemide projekteerimine, Müra ja vibratsiooni leviku hindamine, Audiolaborid, Pildi- ja helistuudiod ning Akrediteeritud akustiliste mõõtmiste teostamine.

Parandame inimeste elukeskkonda, kaitstes neid keskkonnamüra ha muu häiriva müra eest. Nii parandame inimeste heaolu, mis tõhustub muu hulgas ka nende elu ja töö kvaliteeti.

Meie bürood asuvad Helsingis, Turus, Oulus, Jyväskyläs, Tamperes ja Tallinnas. Akukoni kvaliteedisüsteem rahuldab standardi ISO 9001 nõudeid.

Akukon on algusest peale olnud sõltumatu konsultatsiooniettevõte, mille omanikud kuuluvad meie personali hulka ja osalevad aktiivselt ka meie projektides. Akukoni asutasid 1994. aastal Tapio Lahti ja Henrik Möller.

Näiteid tehtud töödest

Logomo

Logomo on uuele elule äratatud, vanasse raudteedepoosse rajatud kultuuri ja loovmajanduse sündmuskeskus Turus.