Esitusruumid

Esitusruumid

Esitusruum võib olla näiteks teater, kontserdisaal, meelelahutusareen või nende ruumide kombinatsioon. Esitusruumi projekt võib olla uusehitis või renoveeritav hoone.

Projekti eesmärk võib olla ka kasutusotstarbe muutmine – vana tööstushoone ümberehitamine kultuurikeskuseks. Heaks näiteks selle kohta on Turu kultuurikeskus Logomo (kus esitusruumid ehitati vanasse depoosse) ja Kultuurikatla ehitamine vanasse katlamajja Tallinnas.

Meie tüüpiline klient on omanik/arendaja, kes soovib partneriks kogenud konsultanti esitusruumide valdkonnas. Koos arendajaga arutame läbi projekti etapid, iseärasused ja teiste spetsialistide vajaduse. Anname ka nõu, et mida on vaja silmas pidada ehitise projekteerimisel kujutava kunsti ja meelelahutuse tarbeks.

Esitusruumide projekteerimisel on kesksed elemendid ruumi akustika, esitlustehnika, ruumide funktsionaalsus ja elektroonilise meedia nõuded. Teisalt peab ka esitusruumide logistika toimima ladusalt; sellele avaldavad mõju tehnika, muusikariistade ja rekvisiitide liikumisteed, samuti ladude asukoht ja suurus.

Meie esitusruumiteenuste hulka kuuluvad:

  • konsultatsiooniteenused kinnisvara arendamisel ja planeerimisel
  • funktsionaalne ja logistiline planeerimine
  • akustiline projekteerimine
  • esitus- ja tootmistehnika projekteerimine, hangete nõustamine ja töövõttude järelevalve
  • nõustamine teenustena hangitava komplektse esitus- ja tootmistehnika ning selle kasutus- ja hooldusteenuste valdkonnas
  • ehituslik järelevalve akustika osas

Esitusruumide projektid etappide kaupa

Meie oskused hõlmavad kõiki esitusruumi projektide keskseid valdkondi, alates esitusruumide funktsionaalsusest kuni esitusruumi projektide spetsialistiteenuste, akustika ja esitustehnikani.

Esitusruumi projekte alustatakse projekti kavandist, milles antakse ruumide funktsionaalsed määratlused tellijaga ja/või kasutajatega ühiselt. Ühtlasi hinnatakse ligikaudselt esitustehnika maksumust ja koostatakse ruumi esialgsed akustilised nõuded.

Kui otsus projektiga edasi minemiseks on langetatud, aitame määratleda eri projekteerimisvaldkondade piire ja hoone tehnosüsteemide projekteerijate ülesandeid ning vajaduse korral ka valida projekteerijad.

Tegelik projekteerimisetapp hõlmab tüüpiliselt funktsionaalset, akustilist ja esitustehnilist projekteerimist ning projektide koordineerimist ja modelleerimist.

Esitusruumi projektides vastutame tavaliselt ka nõustamise eest esitlustehnika hangetes ning ehitusjärelevalve eest esitustehnilistes ja akustilistes küsimustes. Oleme suutlikud teostama suuri terviklahendusi, kuid meeleldi konsulteerime ka esitusruumi projekte üksikvaldkondades.

Esitustehnikat võib hankida ka teenustena, sel juhul on meie ülesanne liisitavate seadmete ning nende hoolduse ja korrashoiu vajaduste määratlemine ning nõustamine teenusepakettidega seonduvates hangetes.

Head esitusruumid teenivad nii esinejaid kui ka publikut. Kui esitustegevuse erinõudeid võetakse arvesse õigel ajal, jääb minimaalseks ka muudatuste hulk projektis. Nii realiseeritakse projekt kulusäästlikult ja eesmärgiks võetud ajakava järgides.

Standardid ja akrediteeringud

  • Standardile ISO 9001 vastav kvaliteedisüsteem Akukoni projektitöös
  • IFC 2x3 arvutimudel

Lisateavet esitusruumi projektide kohta

Koostööpartnerid

Näiteid tehtud töödest

Esitusruumid - Korundi Rovaniemis

Esitystilat - Svenska Teatern
Esitystilat - Wuxi

Tutvu meie kontserdi- ja teatripaikade referentsobjektidega:

Lisateavet kontserdi- ja teatripaikade projektide kohta:

Kodumaised projektid:
Gerda Kaasik

Rahvusvahelised projektid:
Henrik Möller