Euroopa Kemikaaliamet ECHA

Helsingi

Kui Euroopa Kemikaaliameti ECHA (European Chemicals Agency) asukohaks otsustati valida Helsingi, tuli osa pensionikindlustusseltsile Varma kuuluvast kinnistust muuta büroo vajadusteks sobivaks. Kinnistule loodi bürooruumid umbes 500 töötajale ning koosoleku- ja tööruumid Euroopa Liidu 27 liikmesriigi delegatsioonidele.

Kemikaaliameti koosoleku- ja konverentsikeskus ehitati maa alla endistesse spordi- ja laoruumidesse. Uude kohta tehti kaks koosolekusaali, millest suuremas on 110 ja väiksemas 69 kohta, ja neli väiksemat koosolekuruumi. Koosolekusaalide vahel on klaasseinaga eraldatud tõlkide tööruumid ja tehnilised ruumid.

Hoones on ka pidulike sündmuste korraldamiseks ette nähtud universaalne saal. See on nn black box-tüüpi esitusruum, kus istekohtade paigutust ja esitussuunda saab vabalt valida. Pilt ja heli universaalse saali ja suure koosolekusaali vahel töötavad mõlemas suunas. Nii võib neid ruume kasutada suurte konverentside ajal põhikoosolekusaali lisaruumina.

Koosolekud ja otsuste langetamine Kemikaaliametis põhinevad audiovisuaalsetel tööviisidel. Kõiki esitusi saab reaalajas jagada kõikidele osavõtjatele. Nende jaoks on ruumis kasutusel ka thin client-arvuti, mille abil nad saavad kontrollida otsuste langetamiseks olulisi taustamaterjale. Pildi ja heli edastuskanalid töötavad kõigi kuue koosolekuruumi vahel ja sündmusi koosolekusaalis saab ka salvestada.

Kemikaaliameti koosolekuruumide süsteem on üks Soome suuremaid audiovisuaalseid paigaldisi avaliku halduse bürooruumides. Meie ülesanne oli audiovisuaalse ja infosüsteemi projekteerimine koosolekul osalejatele.

Projekt hõlmas koosolekusaalide hääletus- ja mikrofonisüsteemi, heli taasesitust, suuri projitseerimispindu ja kuvapaneele seintel, kaameratehnikat, pildi ja heli jagamist võrgus ning thin client-meetodil põhinevat infotehnilist süsteemi koosolekul osalejatele. Lisaks tegutsesime konsultandina nende süsteemide hangetes ja vastutasime ruumide akustilise projekteerimise eest.

Meie spetsialistid

Objekt: Euroopa Kemikaaliamet ECHA

Euroopa Kemikaaliamet ECHA

ECHA sisältä
ECHA ulkoa