Läänemetroo

Helsingi/Espoo, Soome

Läänemetroo laiendab märgatavalt pealinna lähiümbruse metrooliiklust ja kokku lisandub kaheksa uut metroojaama. Läänemetroo trass on ligi 14 kilomeetrit pikk ja see koosneb kahest maa all paralleelselt kulgevast tunnelist. Kogu trassil tuleb arvestada kaljupinnase mõju struktuurimürale ja vibratsioonile.

Läänemetroo projekteerimisel on soovitud tagada, et metrooliiklusest põhjustatud vibratsioon ei põhjustaks vibratsiooni- ja struktuurimüra häiringuid metrooliini ümbruses. Läänemetroo rööpmestiku kohal ja vahetus lähiümbruses on sadu elamuid, koole ja bürooruume, mis on müratundlikud metrooliikluse struktuurimüra suhtes. Lisaks on Otaniemi ja Keilaniemi piirkonnas teadusuuringute jaoks kasutuses eriruumid ja uurimisseadmed, mis on eriti tundlikud struktuurimürale ja ka pisemale vibratsioonile.

Akukon on osalenud Läänemetroo projektis alates trassi projekteerimise etapist ehk 2009. aastast. Akukon on muu hulgas analüüsinud Läänemetroo struktuurimüra Ruoholahti- Matinkylä liinil, projekteerinud trassil nõutavad struktuurimüra tõrje lahendused, analüüsinud vibratsiooni mõju tundlikule skaneerimis- ja teadusaparatuurile Otaniemis ja Keilaniemis, samuti tegutsenud tehnilise spetsialistina trassi- ja ehitusprojekteerimise etapis ning kogu ehitamise ajal.

Müratase on endine metroost hoolimata

Metrooliiklus põhjustab kaljupinnases levivat vibratsiooni, mis võib edasi kanduda lähedalasuvatesse ehitistesse. Struktuurimüra võib olla siseruumides kuuldav madalsagedusliku mürana. Läänemetroo projektis on võetud eesmärgiks, et uus metrooliin ei põhjustaks ruumide kasutamise seisukohast olulisi muutusi võrreldes neis praegu esinevate taustmüra tasemetega.

„Praktiliselt kogu Läänemetroo rööpmestik eraldatakse struktuurimüra vältimiseks rajatarindist vibratsiooni summutava killustikukihiga, mis ulatub rööbaste all umbes 70 sentimeetri sügavusele. See on kõige tõhusam ja soodsam viis summutada kaljupinnase ja keskkonnaga seonduvaid struktuurimüra impulsse,“ rääkis Akukoni konsultant Timo Peltonen.

Struktuurimüra mõjutab ehitisi tugevalt aladel, kus majad on rajatud kaljupinnasele või selle lähedale. Läänemetroo trassil on sadu kaljudele ehitatud hooneid.

Akukon on hinnanud iga hoone ja piirkonna kaitseks leevendusmeetmeid nii arvutuslikult kui ka Helsingi metroos tehtud mõõtmistest lähtudes. Projekti ajal on Akukon kindlaks määranud Läänemetroo lähistel asuvatesse ehitistesse leviva struktuurimüra taseme, määratlenud struktuurimüra eesmärgiks võetud väärtused ja iga ehitisega seotud tõrjevajadused ning projekteerinud trassile paigutatavad isolatsioonitarindid.

Läänemetroo valmib hinnanguliselt 2016. aasta lõpuks, Akukoni töö kestab samuti vähemalt selle ajani.

Eksperdid

Objekt: Läänemetroo

Läänemetroo

Länsimetro 1
Länsimetro 2