Müra ja vibratsiooni hindamine

Müra ja vibratsiooni hindamine

Müra- ja vibratsioonitõrjel on töö tootlikkuse ja turvalisuse seisukohast palju positiivseid mõjusid. Müra ja vibratsiooni kahjulik toime võib mõnes töökohas olla väga suur. Kahjulikud helid ja keskkonnas esinev vibratsioon mõjutavad töötamist ja keskendumisvõimet. Lisaks on müral stressi suurendav toime. Tüüpiliselt mõjutab müra inimesi liikluses, tööstuses ja meelelahutusasutustes.

Oleme nii müra- ja vibratsioonitõrjes kui ka praktikas toimivate lahenduste projekteerimises asjatundjad. Oskame soovitada muidki võimalusi peale isiklike kuulmiskaitsevahendite. Seome müra- ja vibratsioonitõrje ning ehitus- ja ruumiakustika funktsionaalseks tervikuks, kusjuures võtame projekti lähtepunktiks alati ruumi kasutaja nõudmised.

Müra ja vibratsiooni uuringutel teeme alati koostööd ettevõtete töökaitseorganisatsioonidega.

„Kas soovite vibratsioonitõrjet või müramõõtmisi?“

Aitame ettevõtetel korraldada müra ja vibratsiooni mõõtmisi, mille abil saab hinnata mürast ja vibratsioonist põhjustatud riske. Mõõdame nii müra ja vibratsiooni kahjulikku mõju personalile, masinate ja protsesside põhjustatud kui ka üldist müra ja vibratsiooni objektidel.

Mõõtmiste abil hindame mürast ja vibratsioonist põhjustatud riskide suurust ja määratleme tõrje eesmärgid. Riskide hindamise kaudu määratleme nõuete tasemed – millisele tasemele peaks jääma kahjulik mõju, et terviseriskid oleksid võimalikult väikesed.

Aitame ettevõtetel müra- ja vibratsioonitõrjekavasid koostada, teostada ja uuendada. Kava koostamine ja teostamine nõuab sageli pikaaegset kogemust tehniliste lahenduste valikuvõimaluste alal.

Ühtlasi projekteerime ruumilahendusi, milles kahjuliku müra tase on minimeeritud. Keskset rolli mängivad objekti ruumide heliisolatsioon ja ruumiakustika. Aitame ka valida akustilisi materjale ning määratleda nende vajadust ja paigutust.

Masinate ja seadmete hanked mõjutavad samuti oluliselt müra ja vibratsiooni olukorda ettevõttes. Aitame oma klientidel hangetes määratleda müra ja vibratsiooniga seonduvaid nõudeid, millel soetatavad seadmed peavad vastama.

Lisaks jälgime kokkulepitud meetmete teostamist muuhulgas ka ehitusetapis, teeme vajaduse korral lõppkontrolle ja mõõtmisi, et lõpptulemus vastaks seatud eesmärkidele.

Lisateavet müra ja vibratsiooni kahjuliku mõju hindamise kohta

Standardid

  • Müra kahjuliku mõju mõõtmised: VNa 85/2006, SFS 4578 kohaselt
  • Keha ja käte vibratsiooni mõõtmised: VNa 48/2005, direktiiv 2002/44/EÜ, ISO 2631-1

Näiteid tehtud töödest

  • The Finnish Border Guard
  • Estonian Cell

Müra ja vibratsiooni hindamine

Melu ja tärinä - Laborers working
Melu ja tärinä - Paramedic standing
 

Lisateavet müra- ja vibratsioonitõrjeprojektide kohta:

Dmitri Tiško