Svenska Teatern

Helsingi

Helsingi kesklinnas asuv Svenska Teatern elas üle suure muutuse mõni aasta tagasi. 1860. aastal valminud teatrihoonele tehti täielik kapitaalremont ja seda ehitati ühtlasi palju ümber. Svenska Teaternis on kolm teatriruumi ja harjutusruum. Osa teatrisaalidest ja nende detailidest on Soome Muuseumiameti kaitse all ning see esitas hoone audiovisuaalsele projekteerimisele ja esitustehnilistele lahendustele omi nõudeid.

Suures saalis on kõige märgatavam muutus takistusteta vaate loomine kõikidelt istekohtadelt lavale. Kontrollisime vaatesektorit igalt istekohalt, kontrolli tulemusena tuli arhitektil muuta parteri ja rõdu põranda kõrgust. Samuti lisati saali uusi istekohti. Saali heliisolatsiooni parandati tunduvalt.

Suure lava juurde kuuluv 700-kohaline saal on Muuseumiameti muinsuskaitse objekt, mistõttu jäid akustilised muudatused seal väga väikeseks. Remonditi ainult seina- ja laepindu.

Suure saali pöördlaval tehti rohkem muudatusi. Vana tehnika teatrisaali lavatornis demonteeriti, kõik tõsteseadmed ning heli- ja valgussüsteemid uuendati. Samuti paigutati rõdul asunud heli- ja pildimonitooring ümber parterisse. Uuenduste käigus rajati keldrisse uued heli- ja videostuudiod ning valgustuse jaoks tehtud eelkavandi- ja modelleerimisruum.

Suure saali tagumise teatriruumi peale ehitati uus 130–160-kohaline nn black box saal, kuhu saab soovitud viisil ehitada lava ja vaatesaali. Amose nime kandvas teatrisaalis kasutati ära osa suure teatriruumi vanast seadmestikust, kuid saal sai ka ohtralt uut tehnikat. Lisaks ehitati selle peale uus harjutussaal.

Kolmas Svenska Teaterni teatriruum on Nicken-saal, kuhu mahub umbes 70 vaatajat. Saali esitustehnika ei rahuldanud teatriruumi vajadusi, see uuendati remondi käigus täielikult. Lisaks on saali seintel Muuseumiameti muinsuskaitse all olevaid dekoratsioone, mis peideti topeltseinte taha.

„Esituse võib jäädvustada nii, et iga helirada ja iga kaamera salvestatakse eraldi. Sellist võimalust ei ole üheski teises Soome teatris,“ jutustab Akukoni teatritehnika ja audiovisuaalse projekteerimise eest vastutanud projektijuht Tapio Ilomäki.

Hiljem võib miksija valida ükskõik millised esitused ja teha oma tööd nii, et näha on dirigent, näitelava pilt ja iga helikanal eraldi. Ta võib töödelda salvestise raskeid lõike või kogu esitust tegelikule esitusolukorrale vastavates tingimustes. Salvestisest võib ka koostada näiteks DVD re¸issöörile kasutamiseks.

Helsingi ehituskomisjon annab igal aastal välja tunnustusauhinda „Rakentamisen Ruusu“ – „Ehitamise Roos“. 2013. aasta autasule anti lisaks kolm aunimetust, millest ühe pälvis Svenska Teaterni kapitaalremondi ehitusliku ja tehnilise teostuse projekteerimisrühm.

Meie spetsialistid

Objekt: Svenska Teatern

Svenska Teatern

Svenska Teatern

Svenska Teatern 3744
Svenska Teatern 3893