AV-suunnittelu

AV-suunnittelu

Kohteen audiovisuaalinen kokonaisuus, kuten kokoustekniikka ja äänentoisto, tulee huomioida jo rakennuksen suunnittelussa. Tilan käyttötarpeista lähtevä audiovisuaalinen kokonaissuunnittelu palvelee käyttäjää paljon paremmin kuin audiovisuaaliset yleisratkaisut.

Konsultoimme sekä uudis- että korjausrakentamiskohteiden AV-tekniikkaa että AV-järjestelmien hankintoja. Olemme mukana myös hankkeissa, joissa olemassa olevia AV-järjestelmiä päivitetään palvelemaan paremmin tilan nykyistä käyttötarkoitusta.

Audiovisuaalista suunnittelua tarvitaan kohteissa, joissa kuvaa ja/tai ääntä käytetään viestintään, esittämiseen, esittelyyn, opetukseen tai päätöksentekoon. Tällaisia rakennuskohteita ovat mm. yritysten ja julkishallinnon toimitilat, kokous- ja istuntosalit, koulut, urheiluareenat ja uskonnolliset tilat.

Vastaamme hankkeissa AV-järjestelmien talotekniikalle aiheutuvien vaatimusten määrittelystä (mm. tilavaraukset, sähkönjakelu, kaapelointi), AV-järjestelmien suunnittelusta, hankintojen konsultoinnista ja kilpailutuksesta sekä AV-urakan valvonnasta.

AV-suunnittelu vaihe vaiheelta

Hankesuunnittelussa teemme AV-tilojen toiminnalliset määrittelyt yhteistyössä rakennuttajan ja/tai käyttäjien kanssa. Lisäksi teemme alustavat kustannusarviot AV-tekniikan osalta sekä lähtötiedot, joiden avulla voidaan arvioida AV-tekniikan vaikutuksia rakennuskustannuksiin.

Hankepäätöksen jälkeen avustamme rakennuttaa suunnittelurajojen määrittelyssä AV-suunnittelun ja muiden suunnittelualojen välillä.

Varsinaisessa kohteen suunnitteluvaiheessa vastaamme AV-tekniikan suunnittelusta sekä annamme lähtötiedot muille suunnittelijoille. Näitä tietoja ovat mm. laitteiden ja käyttöpaikkojen tilanvaraukset, sähkönjakelu, kaapelointi, ripustukset ja lämpökuormat.

Kohteen onnistumisen kannalta keskeistä on suunnitelmien yhteensovitus muiden suunnittelualojen kanssa.

Tarvittaessa suunnittelemme myös audiovisuaalisten tilojen visuaalisen ilmeen ja kalusteet sekä koordinoimme AV-tilojen tietomallisuunnittelun. Konsultoimme rakennuttajaa myös AV-tekniikan hankitaan liittyen ja avustamme kilpailutuksessa.

Lisäksi konsultoimme palveluina hankittavien AV-kokonaisuuksien hankinnassa. Olemme mukana myös leasing-laitteiden sekä niiden huollon ja ylläpidon määrittelyssä. Vaikka tarjoammekin AV-suunnittelupalveluja laajasti, autamme mielellämme myös yksittäisillä osa-alueilla.

Projektin suunnittelusta tehdään aina konsulttisopimus, joka sisältää yksityiskohtaisesti tehtävämme hankkeessa. AV-suunnittelun kokonaisuudet mietitään aina asiakkaiden tarpeiden mukaan. Varsinainen projektinjohto on aina rakennuttajan/asiakkaan tehtävä, mutta myös avustamme projektinjohtoa ja koordinoimme projektia tarvittaessa.

Standardit ja akkreditoinnit

  • ISO 9001 -sertifikaatin mukainen laatujärjestelmä Akukonin projektityössä
  • IFC 2x3 -tietomalli

Lisätietoja Av-suunnittelupalveluistamme

Referenssejä

AV-suunnittelu - Tampereen yliopisto

AV-suunnittelu - ECHA
AV-suunnittelu - Fingrid
 

Tutustu AV-suunnittelun referenssikohteisiimme:

Lisätietoa AV-suunnittelusta:

Toni Poikonen (Helsinki)
Tapani Manninen (Jyväskylä)
Toni Soininen (Oulu)