Akustiikka

Akustiikka

Rakennus- ja huoneakustiikka on kokonaisuus, joka kattaa koko rakennuksen aina sen rakenteista valmiisiin tiloihin. Akustiikkasuunnittelua tarvitaan kaikkialla rakennuksissa, joissa ihmiset asuvat tai työskentelevät. Akustiikan kannalta erityisen haastavia ovat joko erittäin meluisat tai vastaavasti hyvin hiljaiset tilat. Esitystilat, kuten konserttisalit ja teatterit, edellyttävät erikoistunutta akustista suunnittelua.

Akustiikkasuunnittelu voi olla osana uudisrakentamista, peruskorjausta tai tilojen käyttötarkoituksen muutosta, jossa esimerkiksi vanha teollisuuskiinteistö muutetaan toimitiloiksi tai asunnoiksi. Kohteita voivat olla niin yritysten toimitilat, sairaalat, koulut, päiväkodit kuin asuinrakennuksetkin. Akustiikkasuunnittelua ohjaavat voimassa olevat rakentamismääräykset ja standardit.

Suunnittelun aluksi kartoitamme aina rakennuksen tai tilan akustiset vaatimukset huonetyypeittäin käyttötarkoituksen mukaisiksi. Lisäksi otamme kantaa eri tilojen sijoitteluun rakennuksessa ja annamme tarvittaessa ehdotuksen ääneneristyksen kannalta kriittisten tilojen sijoittamisesta.

Rakennusakustisessa suunnittelussa kiinnitämme huomioita muun muassa:

  • ääneneristykseen eri tilojen välillä
  • julkisivun kykyyn eristää liikenteen melua sekä
  • ilmanvaihdon ja muun talotekniikan aiheuttaman melun vaimennukseen.

Huoneakustisen suunnittelun tavoitteena on saavuttaa tilaan sen käyttötarkoitusta tukeva ääniympäristö vaikuttamalla äänen käyttäytymiseen sopivilla pintamateriaaleilla ja akustisilla elementeillä. Tämä voi tarkoittaa äänen tehokasta vaimentamista tai äänen kantautumista tilassa.

Huoneakustisessa suunnittelussa määritämme sopivat pintamateriaalit ja niiden määrät huonekohtaisesti sekä tarvittaessa esitämme periaatteelliset rakenteet akustisille elementeille.

Palveluumme kuuluu myös rakentamisen aikainen työmaavalvonta ja akustiset mittaukset, joilla varmistamme suunnitelmien oikeanlaisen toteutuksen. Rakennuksen tai tilan akustiikan arvioinnissa kiinnitämme huomiota mm. ääneneristykseen, huoneakustiikkaan ja meluntorjuntaan.

 

Lisätietoja

Rakennus- ja huoneakustiikka - Trainers House

Rakennus- ja huoneakustiikka - Oulun seurakunta
Rakennus- ja huoneakustiikka - Pyhän Laurin kappeli
 

Tutustu Rakennus- ja huoneakustiikan referenssikohteisiimme:

Lisätietoa rakennus- ja huoneakustiikan projekteista:

Helsinki:
Oskar Lindfors
Jukka Ahonen

Tampere:
Jukka Ahonen

Turku:
Anssi Ruusuvuori
Lauri Vikström

Jyväskylä:
Jukka Ahonen
Sami Reina

Oulu:
Anni Haataja
Oskar Lindfors

Muu Suomi:
Jukka Ahonen
Oskar Lindfors