Audiolaboratoriot

Audiolaboratoriot

Suunnittelemme audiolaboratoriotiloja yrityksille, jotka testaavat tuotteiden akustisia ominaisuuksia erilaisin akustisin mittauksin ja kuuntelukokein. Olemme suunnitelleet laboratoriotiloja asiakkaillemme esimerkiksi tuotekehityksen aikaista äänenlaadun testausta varten. Asiakkaitamme ovat muun muassa maailman johtavat mobiililaitteiden ja -ohjelmistojen kehittäjät.

Optimoimme ratkaisut aina käyttötarkoituksen ja asiakkaan käytössä olevien tilojen mukaan. Huomioimme myös asiakkaan tarpeet laboratoriotilan teknisten ominaisuuksien ja oheislaitteiden sekä näiden muodostaman kokonaisuuden käytettävyyden suhteen.

Kun suunnittelemme audiolaboratoriotilat avaimet käteen -ratkaisuna, projektiin kuuluvat seuraavat vaiheet:

  1. Esisuunnittelu: Kartoitamme mm. käytettävissä olevan tilan sekä mittaus- ja testaustoiminnan, mittausetäisyydet ja mittalaitteet sekä määrittelemme tilan akustiset vaatimukset.
  2. Suunnittelu: Varsinaisen suunnitteluvaiheen edetessä määrittelemme mm. tilan rakennetyypin ja tarvittavat eristysratkaisut, kaapeloinnin ja kytkentäpisteet sekä valaistuksen.
  3. Toteutus: Teemme tarvittaessa myös työselostukset, urakan toteutussuunnitelman yhdessä alihankkijoiden kanssa sekä urakan valvonnan.
  4. Testaus: Lopuksi vielä testaamme, että audiolaboratorio täyttää suunnitteluvaiheessa asetetut tavoitteet.

Käyttötarkoituksen ja tilojen mukaan optimoiduissa laboratorioissa suoritettu testaus on teknisesti laadukasta, ja käytettävyysnäkökulmat huomioiden myös tehokasta ja mielekästä. Suunnittelullisissa kompromissitilanteissa pystytään myös kartoittamaan mittaus- ja testaustoiminta, jota ei suositella suoritettavaksi tilassa.

Toteutamme kaiuttoman huoneen vapaan kentän mittaukset standardin ISO 3745:2003 mukaisesti. Ilma- ja askeläänieristävyydet mitataan standardien ISO 140 ja ISO 717 mukaisesti.

Lisätiedot audiolaboratorioprojekteista

Audiolaboratoriot

Audiolaboratoriot - Head
Audiolaboratoriot - Soundwave
 

Lisätietoa audiolaboratorioista:

Timo Peltonen