Esitystilat

Esitystilat

Esitystila voi olla esimerkiksi teatteri, konserttisali, viihdeareena tai näiden yhdistelmä. Esitystilahanke voi olla uudisrakennus tai peruskorjaus.

Hankkeen tarkoituksena voi olla myös käyttötarkoituksen muutos vanhasta teollisuuskiinteistöstä kulttuurikeskukseksi. Hyvänä esimerkkinä tästä on kulttuurikeskus Logomo Turussa, jossa monipuoliset esitystilat rakennettiin VR:n vanhaan konepajaan.

Asiakkaamme on tyypillisesti rakennuttaja, joka haluaa kumppanikseen kokeneen esitystilakonsultin. Rakennuttajan kanssa käymme läpi hankkeen vaiheet, erityispiirteet ja tarvittavat muut asiantuntijat. Konsultoimme myös esittävän taiteen ja viihteen vaatimuksissa rakennuksen suunnittelulle.

Esitystiloissa suunnittelun keskeisiä elementtejä ovat tilan akustiikka, esitystekniikka, tilojen toiminnallisuus ja sähköisen median vaatimukset. Toisaalta myös esitystilojen logistiikan on oltava saumatonta. Siihen vaikuttavat niin tekniikan, soittimien ja lavasteiden kuljetusreitit kuin varastojen sijainti ja kokokin.

Esitystilapalveluihimme kuuluvat:

  • rakennuttamisen asiantuntijapalvelut
  • toiminnallinen ja logistinen suunnittelu
  • akustinen suunnittelu
  • esitys- ja tuotantotekniikan suunnittelu, hankintojen konsultointi ja urakoiden valvonta
  • palveluina hankittavien esitys- ja tuotantoteknisten kokonaisuuksien sekä käyttö- ja ylläpitopalveluiden konsultointi
  • rakentamiseen liittyvä valvonta akustiikan osalta

Esitystilaprojektit vaihe vaiheelta

Osaamisemme kattaa kaikki esitystilaprojektien keskeiset osa-alueet esitystilojen toiminnallisuudesta, esitystilaprojektin asiantuntijapalveluihin, akustiikkaan ja esitystekniikkaan.

Esitystilaprojektit käynnistyvät hankesuunnittelulla, jossa tehdään tilojen toiminnalliset määrittelyt yhdessä tilaajan ja/tai käyttäjien kanssa. Samalla laaditaan esitystekniikan alustava kustannusarvio sekä tilan alustavat akustiset vaatimukset. Olemme tarvittaessa mukana myös arkkitehdin valinnassa. Kun hankepäätös on tehty, autamme eri suunnittelualojen rajojen ja taloteknisten suunnittelijoiden tehtävien määrittelyssä sekä tarvittaessa myös suunnittelijoiden valinnassa.

Varsinainen suunnitteluvaihe sisältää tyypillisesti toiminnallisen, akustisen ja esitystekniikan suunnittelun sekä suunnitelmien yhteensovittamisen ja tietomallisuunnittelun.

Esitystilaprojekteissa vastaamme yleensä myös esitystekniikan hankintojen konsultoinnista sekä rakentamisen valvonnasta esitystekniikan ja akustiikan näkökulmasta. Meillä on valmiudet toteuttaa laajoja kokonaisuuksia, mutta autamme mielellämme myös yksittäisillä esitystilahankkeiden osa-alueilla.

Esitystekniikkaa voidaan hankkia myös palveluina, jolloin tehtävänämme on leasinglaitteiden sekä niiden huollon ja ylläpidon määrittely ja palvelukokonaisuuksiin liittyvien hankintojen konsultointi.

Hyvät esitystilat palvelevat niin esiintyjiä kuin yleisöäkin. Kun esittävän toiminnan erikoisvaatimukset otetaan ajoissa huomioon, myös muutossuunnittelun määrä minimoidaan. Näin suunnittelu toteutetaan kustannustehokkaasti ja tavoiteaikataulussa.

Olemme esitystilaprojekteissa rakennuttajan ja käyttäjien asiantuntijana, suunnittelijana, teknisten hankintojen konsulttina ja toteutuksen valvojana.

Standardit ja akkreditoinnit

  • ISO 9001 -standardin mukainen laatujärjestelmä Akukonin projektityössä
  • IFC 2x3 -tietomalli

Lisätiedot esitystilaprojekteista

Yhteistyökumppanit

Referenssejä

Esitystilat - Rovaniemen Korundi

Esitystilat - Svenska Teatern
Esitystilat - Wuxi
 

Tutustu esitystilojen referenssikohteisiimme:

Lisätietoa esitystilaprojekteista:

Kotimaiset projektit:
Ari Lepoluoto
Tapio Ilomäki

Kansainväliset projektit:
Henrik Möller