Melu- ja tärinäaltistus

Melu- ja tärinäaltistus

Melu ja tärinä ovat työympäristön fysikaalisia kuormittajia, jotka tulee huomioida terveellisen ja turvallisen työympäristön takaamiseksi. Hyvä työterveyshuolto edellyttää moniammatillista osaamista. Kokonaisvaltaisen työkyvyn kartoittamiseksi tarjoamme asiantuntijapalveluja melu- ja tärinäselvityksissä esim. osana työpaikkaselvitystä. Palvelumme sisältävät:

 •     kehotärinän mittaukset
 •     käsitärinän mittaukset
 •     melualtistusmittaukset
 •     melun- ja tärinäntorjuntasuunnittelu

Tarvittaessa avustamme myös melun ja tärinän osalta työpaikan toimintasuunnitelman laatimisessa.  

”Saako olla tärinän torjuntaa tai melumittauksia?”

Autamme yrityksiä selvittämään melu- ja tärinätilanteen mittauksilla, joiden avulla voidaan arvioida melu- ja tärinähaittojen aiheuttamat riskit. Toteutamme niin henkilökohtaiset altistusmittaukset, kone- ja tehtäväkohtaiset mittaukset kuin kohteen yleismittauksetkin.

Mittausten avulla arvioimme melu- ja tärinäriskin suuruutta sekä määrittelemme torjuntatavoitteet. Riskien arvioinnin kautta määritämme vaatimustasot – mille tasolle altistuksen tulee asettua, jotta terveysriskit jäävät mahdollisimman vähäiseksi.

Autamme yrityksiä myös laatimaan, toteuttamaan sekä päivittämään melu- ja tärinäntorjuntaohjelmia. Ohjelman laatiminen ja toteutus vaatii usein pitkän linjan asiantuntemusta vaihtoehtoisista teknisistä ratkaisuista. Melu- ja tärinäntorjuntaohjelmat teemme kiinteässä yhteistyössä yrityksen kanssa osana jatkuvaa työsuojelun kehittämistoimintaa työpaikoilla.

Suunnittelemme myös tilaratkaisuja, joissa haitallisen melun määrä on minimoitu. Keskeisessä roolissa ovat kohteen tilojen ääneristys ja huoneakustiikka. Autamme myös akustiikkamateriaalien valinnassa sekä niiden tarpeen ja sijoittelun määrittelyssä.

Kone- ja laitehankinnoilla on myös merkittävä osuus yrityksen melu- ja tärinätilanteeseen. Autamme asiakkaittamme määrittelemään konehankinnoissa meluun ja tärinään liittyvät reunaehdot.

Lisäksi valvomme sovittujen toimenpiteiden toteutumista mm. rakentamisvaiheessa sekä teemme tarvittaessa lopputarkistuksia ja mittauksia, jotta lopputulos täyttää vaaditut tavoitteet.

Lisätiedot melu- ja tärinäaltistusprojekteista

Standardit

 • Melualtistusmittaukset: VNa 85/2006, SFS 4578 mukaisesti
 • Keho- ja käsitärinämittaukset: VNa 48/2005, direktiivi 2002/44/EY, ISO 2631-1

Referenssejä

 • Rajavartiolaitos
 • Metsä board, Kyrökowski
 • Stora Enso, Inkeroisten kartonkitehdas
 • Puolustusvoimien ampumaradat
 • Wärtsilä Vaasa (testihuone)
 • YTV Ämmässuo
 • Nokian renkaat
 • Veo, Vaasa
 • Millog
 • Sucros, Säkylä

Melu- ja tärinäaltistus

Melu ja tärinä - Laborers working
Melu ja tärinä - Paramedic standing
 

Soita ja pyydä tarjousta (melu- ja tärinäaltistus):

Timo Peltonen,
puh. +358 50 584 9814