Melu ja tärinä

Melu ja tärinä

Melun ja tärinäntorjunta on oleellinen osa onnistunutta rakennushanketta ja laadukasta ääniympäristöä. Sekä suurten että pienten hankkeiden kannalta onnistunut melu- tai tärinäselvitys on tärkeä osa riskien hallintaa. Suunnittelussa teemme tiivistä yhteistyötä rakenne- ja geosuunnittelijoiden sekä arkkitehtien kanssa.

Käytössämme ovat akkreditoidut mittausmenetelmät, kansallisten mittanormien mukaiset kalibroinnit sekä ympäristömelun ja akustiikan 3-D laskentamallit.

Palveluihimme kuuluu suunnittelu, mittaukset ja konsultointi mukaan lukien mm.:

Meluselvitykset

Ympäristömeluselvitykset liittyvät maankäytön suunnitteluun, uudis-, täydennys- tai korjausrakentamiseen, teollisuuden ympäristölupiin tai uuden tien/ raideliikenneväylän ympäristövaikutusten selvitykseen. Laadukkaan meluselvityksen merkitys korostuu yleistyvässä tiivistysrakentamisessa.

Ympäristömeluselvityksiä tehdään mm. liikenneväylien ympäristössä, teollisuuslaitoksissa ja satamissa, mutta yhtä hyvin kohteena voi olla myös koko kaupunki tai kaupunginosa. Mittauksia ja laskentaselvityksiä tehdään myös ampuma- ja moottoriurheiluradoille sekä ulkoilmatapahtumiin liittyen.

Ympäristömeluselvitykset voivat liittyä nykyisen tai tulevan tilanteen selvittämiseen: Ylittääkö melu ohjearvot ympäristössä? Tai torjuntatarpeen arviointiin: Missä ympäristön kohteissa melutasot ja mistä ylitykset aiheutuvat? Ja lopuksi torjuntatoimien mitoitukseen ja suunnitteluun: Miten nykyisen tai suunnitteilla olevan kohteen meluongelma ratkaistaan niin, jotta ohjearvot täyttyvät?

Ajoissa tehdyillä selvityksillä saavutetaan useimmiten merkittäviä säästöjä, koska meluntorjuntatoimet osataan kohdistaa oikein ja toteuttaa kustannustehokkaasti muun suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä.

Tärinä ja runkomelu

Tärinä- ja runkomeluselvitysten tärkein tehtävä on selvittää rakentamisen edellytysten periaatteet ja tarvittaessa esittää riittävät torjuntaratkaisut. Häiriölähde voi olla suuri raideväylä tai pieni pulppuava laite. Tavoitteenamme on mahdollistaa häiriötön asuminen tai tärinäherkkä teollinen toiminta.

Kehitämme jatkuvasti uniikkeja värähtelylaskentatyökalujamme. Olemme kehittäneet oman runkomelun leviämisen laskentamallin, joka on mahdollistanut mm. laajojen ratahankkeiden runkomeluvaikutusten ennakoivan arvioinnin ja torjuntaratkaisujen suunnittelun jo ennen junaliikenteen aloittamista.

Oma erityiskohteensa ovat erittäin tärinäherkät laitteet, joiden häiriötön toimintaympäristö voidaan ennakoida ja varmistaa värähtelymittauksin ja -selvityksin. Myös kuntosalit ja tanssistudiot ovat haastavia suunnittelukohteita, joissa akustikon on hyvä olla mukana jo hankesuunnitelmavaiheessa.

hankesuunnitteluun

kaavoitukseen

rakentajalle

 • meluselvitykset
 • tärinäselvitykset
 • riskikartoitukset
 • massoittelun vaikutukset hankkeelle
 • melun ja tärinän vaikutukset budjettiin
 • meluselvitykset
 • tärinä- ja runkomeluselvitykset
 • julkisivuvaatimusten laskennat
 • rakennusluvan liitteet
 • melu- ja tärinäselvitykset
 • julkisivumitoitukset
 • parvekkeiden äänieristyslaskennat
 • torjuntasuunnittelu
 • vastaanottovaiheen akustiset mittaukset

 

Melu- ja tärinäaltistus

Melu ja tärinä ovat työympäristön fysikaalisia kuormittajia, jotka tulee huomioida terveellisen ja turvallisen työympäristön takaamiseksi. Lue lisää melu- ja tärinäaltistuspalveluistamme

Lisätietoa melu- ja tärinäprojekteista

Soita ja kysy lisää tai lähetä tarjouspyyntö.

Timo Peltonen Henri Penttinen 2020-08

Timo Peltonen, tekninen johtaja,
DI, FISE PV (akustiikka),
+358 50 584 9814

Henri Penttinen, tiimipäällikkö,
TkT, FISE V+ (akustiikka),
+358 50 325 8309

Referenssejä (melu ja tärinä)

melu_tarina_heatmap_TKA
melu_tarina_kuntosali
melu_tarina_ratikka
melu_tarina_tarinamittaus_herkat

Soita ja pyydä tarjousta (melu ja tärinä):

Timo Peltonen,
puh. +358 50 584 9814

Tripla sai hyvän äänen

Tripla on muuttanut Helsingin, ja varsinkin Pasilan alueen kaupunkikuvaa. Myös Triplan akustiikka- ja esitystilasuunnitteluun on panostettu.

Lue lisää

Kauppakeskus AINOA

Kuntosalin sijoittaminen rakennukseen aiheuttaa runkomelun ja tärinän torjuntasuunnittelun tarpeen. Kauppakeskus AINOAn laajennuksessa haasteet huomioitiin ajoissa.

Lue lisää

Desibelit miinuksen puolella

Aalto-yliopiston peruskorjatut kaiuttomat huoneet ovat Akukonin käsialaa.

Lue lisää

Arcadahallen

Arcadahallen rakennettiin asuinrakennuksen katolle. Akukon suunnitteli ratkaisut, joilla liikkunan aiheuttama melu saatiin eristettyä asunnoista.

Lue lisää