Mittaukset

Mittaukset

Mittauspalveluihimme kuuluvat kenttäolosuhteissa suoritettavat äänieristysmittaukset, huoneakustiset mittaukset sekä melumittaukset. Suoritamme kaikki mittaukset standardisoiduin ja kansallisesti hyväksytyin menetelmin kalibroidulla mittalaitteistolla. Akukon Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T229, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025.

Äänieristysmittaukset

Äänieristysmittaukset kattavat eri huonetilojen väliset ilma- ja askelääneneristysmittaukset sekä julkisivun ilmaäänieristysmittaukset. Ne voivat olla esimerkiksi rakennusten käyttöönoton äänieristysmittauksia, joilla todennetaan annettujen määräysten täyttyminen. Äänieristysmittauksilla saadaan myös lähtötietoja remontoitavien rakennusten akustiselle suunnittelulle.

Huoneakustiset mittaukset

Suoritamme huoneakustiset mittaukset asiakkaiden tarpeeseen sekä oman akustisen suunnittelumme tueksi. Tilan huoneakustisia olosuhteita voidaan kuvata mitattavalla jälkikaiunta-ajalla ja muilla huoneakustisilla tunnusluvuilla. Viranomaisten antamat annetut suositukset ja määräykset riippuvat tilan käyttötarkoituksesta. Esimerkiksi konserttisaleissa akustiikka palvelee klassisen musiikin esittämistä ja kuuntelua, kun taas auditorioissa se mahdollistaa puhujan esittämän viestin välittyminen kuulijoille selkeänä ja ymmärrettävänä.

Melumittaukset

Melumittauksilla selvitämme häiritsevän ja ääritapauksessa ihmisen terveydelle haitallisen ympäristömelun leviämistä rakennuksiin ja piha-alueille, joissa ihmiset oleskelevat (mm. asunnot, toimistot, koulut, sairaalat ja leikkikentät). Tyypillisiä rakennuksen ulkopuolisia melulähteitä ovat tie- ja raideliikenne sekä teollisuus- ja voimalaitokset. Lisäksi palveluihimme kuuluu rakennusta palvelevan talotekniikan, kuten ilmanvaihdon, aiheuttaman melun mittaaminen. Vertaamme aina mitattuja melutasoja viranomaisten antamiin määräyksiin ja ohjearvoihin.

Miksi akkreditointi?

Mittaustoiminnan laadun varmistamiseksi järjestämme henkilöstölle säännöllisesti mittauskoulutusta, suoritamme seuranta- ja vertailumittauksia sekä sisäisiä auditointeja, ylläpidämme mittalaitteistojamme ja kehitämme käytettäviä mittausmenetelmiämme. Lisäksi FINAS suorittaa meille kerran vuodessa auditoinnin toimintamme laadun varmistamiseksi.

Koska mittaustoimintamme on akkreditoitu, voimme toimittaa juridisesti ja kansainvälisesti päteviä mittauspöytäkirjoja. Ne ovat jo usein rakentamista valvovan viranomaisen vaatimuksena rakennusprojekteissa.

Standardit

  • Äänieristysmittaukset: ISO 16283-1,-2,-3, ISO 140-4,-5,-7,-14 ja ISO 717-1,-2.
  • Jälkikaiunta-ajan ja saliakustiikan mittaukset: ISO 3382-1,-2 ja ISO 354.
  • Ympäristömelun mittaukset: ISO 1996-1,-2, NT ACOU 056 ja YM:n ohje 1/1995.
  • Talotekniikan laitteiden melumittaukset sisätiloissa: EN ISO 16032, SFS-EN 12599 ja SFS 5517.
  • Asuntojen melutasot: Valvira Asumisterveysasetuksen soveltamisohje osa II 2016.

Lisätiedot akkreditoiduista mittauksista

Akkreditoidut mittaukset

Akkreditoidut mittaukset
Finas T229
 

Lisätietoa akkreditoiduista mittauksista:

Jukka Ahonen
Timo Peltonen