Palvelumme

  • Esitystilat
  • Akustiikka
  • Melu ja tärinä
  • AV-suunnittelu
  • Audiolaboratoriot
  • Ääni- ja videotuotanto
  • Mittaukset

Tarjoomamme kattaa kahdeksan eri palvelualuetta: esitystilat, rakennus- ja huoneakustiikka, melu ja tärinä, AV-suunnittelu, audiolaboratoriot, kuva- ja äänituotanto, akkreditoidut mittaukset sekä kalibrointipalvelut.

Ensisijainen tavoitteemme on asiakaslähtöisten ja toimivien ratkaisujen rakentaminen. Tässä onnistuaksemme emme keskity ainoastaan yksittäisen osaamisalueen ratkaisuihin, vaan huomioimme myös tähän liittyvät muut osaamisalueet.

Vahvuuksiamme ovat toteutuksen joustavuus ja asiakkaalle räätälöidyt ratkaisut annetun budjetin puitteissa.