ჩვენი ექსპერტები

ჩვენ თავიდანვე წარმოვადგენდით დამოუკიდებელ საკონსულტაციო კომპანიას, რომელთა თანამშრომლები ამავდროულად კომპანიის მფლობელებიც იყვნენ და აქტიურად მონაწილეობდნენ განხორციელებულ პროექტებში. კომპანია 1994 წელს დაარსდა ტაპიო ლაჰტისა და ჰენრიკ მიოლერის მიერ.

ჩვენი კოლექტივი შედგება 50 ექსპერტისგან, რომელთაც გააჩნიათ სხვადასხვა დარგში ფართო სპექტრის გამოცდილება. ეს დარგებია: აკუსტიკა, აუდიოვიზუალური პროექტირება, სივრცითი პროექტირება, გარემოსდაცვითი მეცნიერებები და საშემსრულებლო ტექნოლოგია (გახმოვანების სისტემები, განათებისა და ვიზუალური სისტემები, სასცენო მექანიზმები და სხვა).

ჩვენს კომპანიაში ფართო გამოცდილება, ტექნიკური ნოუ-ჰაუ და პროექტის მართვა მჭიდრო კავშირშია განათლებასთან, კვლევებთან და სხვადასხვა სფეროში სამუშაო გამოცდილებასთან. გაგვაჩნია სხვადასხვა სახის შენობებთან და სივრცეებთან დაკავშირებული მოთხოვნების სრულყოფილი ცოდნა და ჩვენი პროექტირება ყოველთვის მორგებულია დამკვეთზე.

sakheli.gvari@akukon.com
არი ლეპოლუოტო

არი ლეპოლუოტო

მმართველი დირექტორი
Phil.Lic., B.Sc. (Tech.)
შპს აკუკონის სათავო ოფისი, ფინეთი

ტელ. +358 10 3200 700 (switchboard)

ჰელსინკი, პარტნიორი, პერფორმანსის ობიექტები, აუდივიზუალური დიზაინი, ადმინისტრაცია, ფინეთი

ჰენრიკ მიოლერი

ჰენრიკ მიოლერი

წამყვანი კონსულტანტი, სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარე
M.Sc. (Tech.), FIOA, FISE PV (acoustics)
შპს აკუკონის სათავო ოფისი, ფინეთი

ტელ. +358 500 708 263

ჰელსინკი, პარტნიორი, პერფორმანსის ობიექტები, აკუსტიკა, იერუსალიმი, ფინეთი, გლობალური

ტიმო პელტონენი

ტიმო პელტონენი

ტექნიკური დირექტორი, უფროსი კონსულტანტი
M.Sc. (Tech.), FISE PV (აკუსტიკა)
ხმაური, ვიბრაცია და მიწისქვეშა ხმაური, აუდიო ლაბორატორია

ტელ. +358 50 584 9814

ჰელსინკი, პარტნიორი, ხმაური და ვიბრაცია, აუდიო ლაბორატორიები, აზომვები, ფინეთი

ოლლი სალმენსაარი

ოლლი სალმენსაარი

უფროსი კონსულტანტი
M.Sc. (Tech.), FISE PV (acoustics)
ოთახისა და შენობის აკუსტიკა

ტელ. +358 50 491 4840

ჰელსინკი, პარტნიორი, აკუსტიკა, ფინეთი

ანსსი რუუსუვუორი

ანსსი რუუსუვუორი

უფროსი კონსულტანტი
M.Sc. (Arch.), FISE PV (acoustics)
ოთახისა და შენობის აკუსტიკა, ჩამწერი სტუდიები და საკონტროლო ოთახები

ტელ. +358 50 520 8057

ტურკუ, პარტნიორი, პერფორმანსის ობიექტები, აკუსტიკა, აუდიო და ვიდეო წარმოება, ფინეთი

ტაპიო ილომაკი

ტაპიო ილომაკი

პროექტების მენეჯერი, M.A. (განათებისა და გახმოვანების დიზაინერი), AMIoTC
თეატრალური ტექნოლოგიები, განათება და გახმოვანების სისტემები, აუდიოვიზუალური სისტემები

ტელ. +358 400 939 088

ჰელსინკი, პარტნიორი, პერფორმანსის ობიექტები, აუდივიზუალური დიზაინი, ფინეთი

სარი ტასკინენ

სარი ტასკინენ

ადმინისტრაციის მენეჯერი
ბიზნესსა და მართვაში პროფესიული კვალიფიკაცია

ტელ. +358 10 320 0700 (switchboard)

ჰელსინკი, პარტნიორი, ადმინისტრაცია, ფინეთი

იანნე აუვინენი

იანნე აუვინენი

პარტნიორი
თეატრის კონსულტანტი
M.A. (განათებისა და გახმოვანების დიზაინერი)
პერფორმანსის ობიექტების ფუნქციონალური დიზაინერი

ასოცირებული წევრი

ტიმო მარკულა

ტიმო მარკულა

უფროსი კონსულტანტი
M.Sc. (Tech.), FISE V+ (acoustics)
ხმაური, ვიბრაცია და მიწისქვეშა ხმაური

ტელ. +358 50 303 2404

ტამპერე, ტურკუ, პარტნიორი, ხმაური და ვიბრაცია, ხმაურის და ვიბრაციის გავლენა, ფინეთი

ევა არველო

ევა არველო

ოფისის ადმინისტრატორი
პროფესიული კვალიფიკაცია ბიზნესსა და ადმინისტრირებაში

ტელ. +358 10 320 0700

ჰელსინკი, ადმინისტრაცია, ფინეთი

ანნი ჰაატაია

ანნი ჰაატაია

აკუსტიკის კონსულტანტი
B.Sc. (Tech.), FISE A
აზომვები, ოთახისა და შენობის აკუსტიკა

ტელ. +358 45 672 2907

ოულუ, აკუსტიკა, აზომვები, ფინეთი

იანნე ჰაუტსალო

იანნე ჰაუტსალო

უფროსი კონსულტანტი
M.Sc. (Tech.), FISE PV (acoustics)
ოთახისა და შენობის აკუსტიკა

ტელ. +358 50 367 4864

ჰელსინკი, აკუსტიკა, ფინეთი

გერდა კაასიკ

გერდა კაასიკ

კონსულტანტი, M.Sc. (Tech.)
ოთახის აკუსტიკა

ტელ. +372 56 848 999

ტალინი, პერფორმანსის ობიექტები, აკუსტიკა, ესტონეთი

ლიისა კილპილეჰტო

ლიისა კილპილეჰტო

გუნდის ლიდერი, M.Eng.
ხმაური, პროფესიული ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება

ტელ. +358 40 827 2532

ჰელსინკი, აკუსტიკა, ხმაური და ვიბრაცია, ხმაურის და ვიბრაციის გავლენა, ფინეთი

ტარია ლაჰტი

ტარია ლაჰტი

კონსულტანტი, B.Sc. (Tech.)
ოთახისა და შენობის აკუსტიკა

ტელ. +358 50 361 1420

ჰელსინკი, აკუსტიკა, ფინეთი

ტაპიო ლაჰტი

ტაპიო ლაჰტი

ასოცირებული წევრი
შპს ტი ელ აკუსტიიკა
სპეციალისტი Ph.D. (Tech.)
გარემოს ხმაური, ხმაურის კონტროლი

ასოცირებული წევრი, ფინეთი

ინგრიდ ლეემეტი

ინგრიდ ლეემეტი

კონსულტანტი, M.Sc.
გარემოს ხმაური

ტელ. +372 56 882 633

ტალინი, ხმაური და ვიბრაცია, ესტონეთი

ოსკარ ლინდფორსი

ოსკარ ლინდფორსი

გუნდის ლიდერი, კონსულტანტი
M.Sc. (Tech.), FISE V+ (acoustics)
ოთახისა და შენობის აკუსტიკა

ტელ. +358 50 544 5876

ჰელსინკი, პარტნიორი, აკუსტიკა, აზომვები, ფინეთი

ტონი პოიკონენი

ტონი პოიკონენი

ინჟინერ-დიზაინერი, M.Sc. (Tech.)
აუდიოვიზუალური დიზაინი

ტელ. +358 50 526 7666

ჰელსინკი, პარტნიორი, პერფორმანსის ობიექტები, აუდივიზუალური დიზაინი, აუდიო და ვიდეო წარმოება, ფინეთი

მირა პიკიალისტიო

მირა პიკიალისტიო

სპეციალისტი, B.A.
BIM მენეჯმენტი, CAD-ის მხარდაჭერა
ხმაური, გარემოს ხმაური

ტელ. +358 40 588 3814

ტამპერე, პერფორმანსის ობიექტები, ხმაური და ვიბრაცია, აუდივიზუალური დიზაინი, ხმაურის და ვიბრაციის გავლენა, ფინეთი

იუჰა სტორმი

იუჰა სტორმი

აუდიოვიზუალური დიზაინი
M.A. (განათებისა და გახმოვანების დიზაინი)
განათება, გახმოვანება და აუდიოვიზუალური დიზაინი

ტელ. +358 50 300 0320

ჰელსინკი, პერფორმანსის ობიექტები, აუდივიზუალური დიზაინი, ფინეთი

დმიტრი ტიშკო

დმიტრი ტიშკო

კონსულტანტი, M.Sc. (Tech.)
შენობის აკუსტიკა, ვიბრაცია და ხმაურის კონტროლი

ტელ. +372 661 6903, მობ. +372 56 481 431

ტალინი, აკუსტიკა, აზომვები, ესტონეთი

სარა ვეჰვილიაინენი

სარა ვეჰვილიაინენი

დიზაინერი, B.A., FISE A
ინტერიერის დიზაინი, აკუსტიკა, ვიზუალიზაცია

ტელ. +358 40 846 2616

ჰელსინკი, პერფორმანსის ობიექტები, აკუსტიკა, აუდიო და ვიდეო წარმოება, ფინეთი

ლაური ვიკსტრიომ

ლაური ვიკსტრიომ

კონსულტანტი B.Sc. (Tech.)
შენობებისა და ოთახის აკუსტიკის დიზაინი, მშენებლობის მონიტორინგი, აზომვები

ტელ. +358 50 402 3771

ტურკუ, პარტნიორი, აკუსტიკა, აზომვები, ფინეთი

ნელლა ნავერი

ნელლა ნავერი

კონსულტანტი
M.Sc. (არქიტექტურა), B.Sc. (ფიზიკა), FISE T (აკუსტიკა)
შენობისა და ოთახის აკუსტიკა

ტელ. +358 50 351 3815

ჰელსინკი, პერფორმანსის ობიექტები, აკუსტიკა, ფინეთი

იანნე რიიონჰეიმო

იანნე რიიონჰეიმო

ასოცირებული წევრი, შპს რიიონჰეიმო აკუსტიკს
კონსულტანტი M.Sc. (Tech.), FISE A
შენობის და ოთახის აკუსტიკა

ტელ. +358 50 375 9421

ჰელსინკი, ასოცირებული წევრი, აკუსტიკა, აუდიო და ვიდეო წარმოება, ფინეთი

მარის ვოჰტა

მარის ვოჰტა

კონსულტანტი B.Sc.
გარემოს ხმაური

ტელ. +372 661 6900, მობ. +372 565 1191

ტალინი, ხმაური და ვიბრაცია, ესტონეთი

იუკკა აჰონენი

იუკკა აჰონენი

გუნდის ლიდერი, ხარისხის მენეჯერი
Ph.D. (Tech.), FISE V+ (acoustics)
შენობისა და ოთახის აკუსტიკა

ტელ. +358 44 333 0233

ჰელსინკი, ჯაივასკილა, პარტნიორი, აკუსტიკა, აზომვები, ფინეთი

ტიმო რისკუ

ტიმო რისკუ

ასოცირებული წევრი
შპს აკუმეკი
უფროსი კონსულტანტი M.Sc. (Tech.)
სასცენო მექანიზმები

ტელ. +358 50 353 2543

ასოცირებული წევრი

ტაპანი მანნინენი

ტაპანი მანნინენი

შპს აკუკონის აუდიოვიზუალური სექტორი
აუდიოვიზუალის დიზაინერი

ტელ. +358 40 837 0710

ჯაივასკილა, აუდივიზუალური დიზაინი, ფინეთი

სამი რეინა

სამი რეინა

შპს აკუკონის აუდიოვიზუალური სექტორი
აუდიოვიზუალის დიზაინი, B.Sc. (Tech.)

ტელ. +358 40 837 0730

ჯაივასკილა, აკუსტიკა, აუდივიზუალური დიზაინი, ფინეთი

ჰენრი პენტტინენი

ჰენრი პენტტინენი

ცონსულტანტი, Ph.D. (Tech.)
ხმაური, ვიბრაცია და მიწისქვეშა ხმაური

ტელ. +358 50 3258309

ჰელსინკი, აკუსტიკა, ხმაური და ვიბრაცია, ფინეთი

იააკკო კესტილა

იააკკო კესტილა

აკუსტიკოსი, საერთაშორისო ოპერაციების თავჯდომარე, M.Sc. (Tech.)
შპს აკუკონის სათავო ოფისი, ფინეთი

ტელ. +358 50 462 2416

ჰელსინკი, აკუსტიკა, ხმაური და ვიბრაცია, აუდივიზუალური დიზაინი, ფინეთი

როი ვესტერჰოლმი

როი ვესტერჰოლმი

ასოცირებული წევრი
შპს ტილიარეენა
მაკონტროლებელი, M.Sc. (Econ.)

ტელ. +358 10 3200 700 (გადამისამართებით)

ასოცირებული წევრი, ადმინისტრაცია, ფინეთი

მეი (მოურად) ჰანნა

მეი (მოურად) ჰანნა

აკუსტიკოსი და მენეჯერი, M.Sc. (Tech.)
შპს „აკუკონ შუა აღმოსავლეთი“

ტელ. +972 52 624 8693

პერფორმანსის ობიექტები, აკუსტიკა, აუდიო და ვიდეო წარმოება, იერუსალიმი, გლობალური, შუა აღმოსავლეთი

იუჰანი აჰვენვაარა

იუჰანი აჰვენვაარა

პარტნიორი
ხმის ტექნიკოსი
აკუსტიკა და აუდიოვიზუალური სისტემები

ტელ. +358 400 686 941

აკუსტიკა, ვაასა, ფინეთი

ჰასან ალ-რამადანი

ჰასან ალ-რამადანი

აკუსტიკოსი, B.Sc. (Arch.)
სპარსეთის ყურის ქვეყნების არაბულ ენოვან კლინეტთან საკონტაქტო პირი
შპს აკუკონის სათავო ოფისი, ფინეთი

ტელ. +358 40 913 8700

ჰელსინკი, აკუსტიკა, ფინეთი, შუა აღმოსავლეთი

ედმუნდას ჟიჟის

ედმუნდას ჟიჟის

მენეჯერი M.Sc. (Eng)
აკუკონ ლიეტუვა

ტელ. +370 699 23661

პერფორმანსის ობიექტები, აკუსტიკა, აუდივიზუალური დიზაინი, გლობალური, ლიეტუვა, ვილნიუსი

საკარი ტერვო

საკარი ტერვო

აკუსტიკის კონსულტანტი, D.Sc.(Tech.)
აკუსტიკა, ხმაური, მიწისქვეშა ხმაური და ვიბრაცია

ტელ. +358 50 514 5264

ჰელსინკი, აკუსტიკა, ხმაური და ვიბრაცია, ფინეთი

რიმტაუტას პისკარსკასი

რიმტაუტას პისკარსკასი

აკუსტიკის დიზაინერი, PhD (Tech)
აკუკონ ლიეტუვა

ტელ. +370 686 14892

აკუსტიკა, ხმაური და ვიბრაცია, ხმაურის და ვიბრაციის გავლენა, აზომვები, გლობალური, ლიეტუვა, ვილნიუსი

არტურს პერკონსი

არტურს პერკონსი

აკუსტიკის უფროსი კონსულტანტი
შპს აკუკონ ბუვაკუსტიკა, ლატვია

ტელ. +37129407029

აკუსტიკა, გლობალური, ლატვია, რიგა

ისსა საკაანი

ისსა საკაანი

აუდიო ინჟინერი
შპს აკუკონ შუა-აღმოსავლეთი

ტელ. +972 599 840 833

აუდივიზუალური დიზაინი, იერუსალიმი, გლობალური, შუა აღმოსავლეთი

იულია ტურკუ

იულია ტურკუ

განვითარების მენეჯერი, კონსულტანტი, M.Sc. (Tech)
ოთახისა და შენობის აკუსტიკა

ტელ. +358 50 486 0005

ჰელსინკი, აკუსტიკა, ფინეთი

არგო პიაიდი

არგო პიაიდი

აზომვის ტექნიკოსი
აკუკონ ესტონეთი

ტალინი, ესტონეთი

იუკკა ვესტერინენ

იუკკა ვესტერინენ

ამზომველი ტექნიკოსი

ტელ. +358 40 582 4919

ჰელსინკი, ხმაური და ვიბრაცია, ხმაურის და ვიბრაციის გავლენა, ფინეთი

იურკი ანნალა

იურკი ანნალა

აკუსტიკის დიზაინერი, B.Sc. (Tech.)

ტელ. +358 50 338 8909

ტურკუ, აკუსტიკა, აზომვები, ფინეთი

იუსსი ვარტიო

იუსსი ვარტიო

აუდიოვიზუალური და აკუსტიკური დიზაინი, B.Sc. (Tech.)

ტელ. +358 44 345 6133

ოულუ, პერფორმანსის ობიექტები, აკუსტიკა, აუდივიზუალური დიზაინი, ფინეთი

ტონი სოინინენი

ტონი სოინინენი

კონსულტანტი, M.Sc (Tech), FISE T (აკუსტიკა)
ოთახისა და შენობის აკუსტიკა, აუდიოვიზუალის დიზაინი

ტელ. +358 50 483 9286

ოულუ, აკუსტიკა, აუდივიზუალური დიზაინი, აუდიო ლაბორატორიები, ფინეთი

პერტტუ ლაუკკანენ

პერტტუ ლაუკკანენ

აკუსტიკოსი, პროექტების მენეჯერი, M.Sc. (Tech.), MIOA
საერთაშორისო პროექტებში პროექტების მენეჯერი
შპს აკუკონის სათავო ოფისი, ფინეთი
ტელ. +358 50 515 0674

ჰელსინკი, აკუსტიკა, ფინეთი

არჩილ ჭეღელიძე

არჩილ ჭეღელიძე

M.Sc. პროექტის მენეჯერი
აკუკონ საქართველო

ტელ. +995 593 398 100

პერფორმანსის ობიექტები, აკუსტიკა, გლობალური, საკონტაქტო პირი, საქართველო

ლევან ქუმსიაშვილი

ლევან ქუმსიაშვილი

გენერალური დირექტორი
აკუკონ საქართველო

ტელ. +995 579 561 200

პერფორმანსის ობიექტები, აკუსტიკა, გლობალური, საკონტაქტო პირი, საქართველო

მარიო ნარბეკოვი

მარიო ნარბეკოვი

უმცროსი კონსულტანტი
შენობის აკუსტიკა და ხმაურის კონტროლი
აკუკონ ესტონეთი

ტელ. +372 56 818 004

ტალინი, აკუსტიკა, ხმაური და ვიბრაცია, ესტონეთი

იანნე საარელაინენი

იანნე საარელაინენი

აკუსტიკის დიზაინერი, B.Sc. (Tech.)

ტელ. +358 10 320 0700

ჰელსინკი, აკუსტიკა, ფინეთი

დენისს მირონოვსი

დენისს მირონოვსი

კონსულტანტი
M.Sc (Akustika)
შპს აკუკონ-ბუვაკუსტიკა

ტელ. +371 26008121

აკუსტიკა, ხმაური და ვიბრაცია, ხმაურის და ვიბრაციის გავლენა, აზომვები, ლატვია, რიგა

პასი მიირილაინენი

პასი მიირილაინენი

აკუსტიკოსი, M.A.
გარემოს ხმაური

ტელ. +358 50 341 8225

ჰელსინკი, ხმაური და ვიბრაცია, აზომვები, ფინეთი

იუკა პიატინენი

იუკა პიატინენი

აკუსტიკოსი, D.Sc. (Tech.)

ტელ. +358 50 4322 829

ჰელსინკი, ხმაური და ვიბრაცია, ფინეთი

მატს ჰეიკინენი

მატს ჰეიკინენი

აკუსტიკის დიზაინერი, M.Sc. (Tech.)

ტელ. +358 50 536 5554

ჰელსინკი, ხმაური და ვიბრაცია, აზომვები, ფინეთი

პეტრი ლეჰტო

პეტრი ლეჰტო

სპეციალისტი, DMus, ლაჰტის სიმფონიური ორკესტრი
პერფორმანსის გარემოს დიზაინი
ასოცირებული წევრი

ასოცირებული წევრი, პერფორმანსის ობიექტები, აკუსტიკა