ჩვენი სერვისი

  • პერფორმანსის ობიექტები
  • აკუსტიკა
  • ხმაური და ვიბრაცია
  • აუდიოვიზუალური პროექტირება

ჩვენი სერვისი იყოფა რვა კატეგორიად: პერფორმანსის ობიექტები, შენობებისა და ოთახების აკუსტიკა, ხმაური და ვიბრაცია, აუდიოვიზუალური პროექტირება, აუდიო ლაბორატორიები, აუდიო-ვიდეო ჩამწერი სტუდიები, აზომვები და კალიბრაცია.

კომპანიის მთავარი მიზანია მომხმარებელზე ორიენტირებული და ფუნქციონალური გადაწყვეტილებების მიღება. ამ მიზნის მისაღწევად, ჩვენ არ ვართ ფოკუსირებულნი მხოლოდ კონკრეტულ სფეროზე, არამედ განვიხილავთ გარეშე თემებსაც.

მომხმარებლის მოთხოვნილებასა და ბიუჯეტზე მორგებული მოქნილი გადაწყვეტილებები და შესრულება ჩვენი ძლიერი მხარეებია.