Matavimai

Matavimai

Matavimo paslaugos apima in situ garso izoliavimo matavimus, patalpų akustinius matavimus bei triukšmo matavimus. Atliekame visus matavimus pagal standartizuotus ir patvirtintus nacionalinius metodus, naudojant kalibruotą matavimų įrangą. „Akukon Oy“ yra akredituota bandymų laboratorija T229, kuriai kvalifikaciją suteikė Suomijos akreditavimo tarnyba („FINAS“) pagal akreditavimo reikalavimus SFS-EN ISO/IEC 17025.

Garso izoliavimo matavimai

Garso izoliavimo matavimai yra ore sklindančio garso ir smūginio garso izoliavimo matavimai tarp skirtingų patalpų bei fasado garso izoliavimo matavimai. Jie dažniausiai apima garso izoliavimo matavimus galutinės pastato patikros metu, siekiant nustatyti, ar įvykdyti numatyti reikalavimai. Garso izoliavimo matavimai taip pat naudojami kaupiant pradinius duomenis apie renovuojamų objektų akustinį dizainą.

Patalpos akustiniai matavimai

Atliekame patalpos akustinius matavimus pagal užsakovų reikalavimus ir pateikiame savo akustinį dizainą. Tam tikros patalpos akustinė aplinka gali būti matuojama pagal reverberacijos trukmę ir kitus patalpos akustinius reikalavimus. Vyriausybės suformuotos gairės ir reglamentas priklauso nuo patalpų funkcijos. Pavyzdžiui, koncertų salių akustika turėtų būti tinkama klasikinės muzikos atlikimui ir klausymuisi, o žiūrovų salės akustika turėtų aiškiai ir suprantamai perduoti oratoriaus pranešimą auditorijai.

Triukšmo matavimai

Triukšmo matavimais nustatome pavojingo ir netgi kenksmingo aplinkos triukšmo sklidimą pastatuose ir juos supančiose teritorijose, kuriose žmonės leidžia laiką (t.y. butuose, biuruose, mokyklose, vaikų darželiuose, ligoninėse ar žaidimų aikštelėse). Tipiški triukšmo šaltiniai pastatų išorėje yra transporto kelių ir geležinkelių srautas bei pramonės įmonės ir elektrinės. Be to, mūsų paslaugo apima ir triukšmo matavimus, susijusius su pastatų technologija, pavyzdžiui, ventiliacijos, kondicionavimo sistema. Mes visuomet lyginame išmatuotus lygius su vyriausybės reglamentuotais reikalavimais.

Kodėl akreditavimas?

Kad galėtume garantuoti matavimų kokybę, reguliariai organizuojame mokymus savo darbuotojams, tikriname ir atliekame lyginamuosius matavimus bei vidaus auditus, prižiūrime matavimų įrangą ir kuriame savo matavimo metodus. Be to, kad būtų užtikrinta kokybė, kartą per metus FINAS atlieka mūsų matavimo metodų auditą.

Kadangi mūsų matavimo paslaugos akredituotos, galime teikti kvalifikuotas matavimo ataskaitas teisėtai ir tarptautiniu mastu. Statybos projektuose jų dažnai reikalauja kontrolės institucijos.

Standartas

  • Ore sklindančio garso izoliavimo ir smūginio garso matavimai: ISO 16283-1,-2,-3, ISO 140-4,-5,-7,-14 ir ISO 717-1,-2.
  • Įprastinių patalpų aidėjimo trukmė: ISO 3382-2 ir ISO 354.
  • Patalpų akustinės sąlygos pasirodymų salėse: ISO 3382-1.
  • Aplinkos triukšmo matavimai: ISO 1996-1,-2, NT ACOU 056 ir aplinkos ministerijos gairės 1/1995.
  • Inžinerinės įrangos triukšmo matavimai pastatuose: EN ISO 16032, SFS-EN 12599 ir SFS 5517.
  • Triukšmo lygiai gyvenamuose pastatuose: Valvira Asumisterveysasetuksen soveltamisohje osa II 2016.

Visa akreditacija

https://www.finas.fi/sites/en/operators/Pages/default.aspx#k=akukon

Daugiau informacijos apie akredituotus matavimus:

Akkreditoidut mittaukset
Finas T229
 

More information on measurements:

Jukka Ahonen
Timo Peltonen