Mūsų paslaugos

  • Pasirodymams skirtos patalpos
  • Akustika
  • Triukšmas, žeme sklindantis triukšmas ir vibracijos
  • Triukšmo ir vibracijų poveikis
  • Garso tyrimų laboratorijos
  • Garso ir vaizdo įrašų studijos
  • Matavimai

Mūsų paslaugas sudaro aštuonios kategorijos: pasirodymams skirtos patalpos, pastatų ir patalpų akustika, triukšmas, žeme sklindantis triukšmas ir vibracijos, audiovizualinis dizainas, triukšmo ir vibracijų ekspozicija, garso laboratorijos, vaizdo ir garso įrašų studijos ir akredituoti matavimai.

Mūsų pagrindinis tikslas yra kurti į užsakovą orientuotus ir funkcionalius sprendimus. Kad pasiektume šį tikslą, mes ne tik koncentruojamės į specifinius sprendimus tam tikrose srityse, bet su klientu diskutuojame ir ieškome sprendimų susijusiomis temomis.

Mūsų stipriosios savybės – lankstus darbų vykdymas ir specializuoti sprendimai, siekiant įgyvendinti užsakovo reikalavimus neviršijant sutarto biudžeto.