Pasirodymams skirtos patalpos

Pasirodymams skirtos patalpos

Paprastai pasirodymams skirtos patalpos būna: teatro, koncertų salės, pramogų arenos ar daugiafunkcinis jų derinys. Projektuojant pasirodymams skirtų patalpų akustiką didelis dėmesys skiriamas ar tai būtų naujas ar renovuojamas pastatas.

Projekto tikslas gali būti patalpų funkcijos pakeitimas iš seno pramoninio objekto į kultūros centrą. Geras to pavyzdys yra Turku kultūros centras „Logomo“, kuriame Suomijos geležinkelių operatoriaus „VR“ buvusi stotis buvo pertvarkyta į universalias, pasirodymams skirtas patalpas.

Mūsų tipinis užsakovas yra projektuotojas, ieškantis patyrusio partnerio, galinčio konsultuoti pasirodymams skirtų patalpų akustikos klausimais. Kartu su projektuotoju peržiūrime visus projekto etapus, keliamus reikalavimus ir nusprendžiame, kokie dar specialistai reikalingi projektui. Taip pat siūlome konsultacijas, kuriomis remiantis suformuojam projektinius reikalavimus pastatui, susijusius su scenos menais ir pramogomis.

Pagrindiniai pasirodymams skirtų patalpų elementai yra akustika, scenos technologijos, patalpų funkcionalumas ir reikalavimai visiems elektroniniams prietaisams, jau neminint patalpose planuojamos ir sklandžiai valdomos logistikos. Tai glaudžiai susiję su judėjimo maršrutais ir technikos/dekoracijų laikymo vieta, instrumentais ir scenos įranga.

Pasirodymams skirtų patalpų aptarnavimą sudaro:

  • specialisto konsultacija statybų klausimais;
  • funkcionalumo ir logistikos išplanavimo projektas;
  • akustinis projektas;
  • sceninių instaliacijų ir technologijų projektavimas, konsultavimas įsigijimams, projekto kontrolė;
  • Įsigytos technikos eksploatavimo, panaudojimo ir priežiūros konsultavimo paslaugos;
  • su akustika susijusi priežiūra objekte.

Pasirodymams skirtų patalpų projektai etapais

Mūsų tyrimas apima visas pagrindines pasirodymams skirtų patalpų projekto dalis nuo funkcionalumo iki specialisto konsultacijų, nuo akustikos iki sceninių technologijų.

Pasirodymams skirtų patalpų projektai paprastai prasideda nuo projekto planavimo, aptariant funkcines patalpų paskirtis, bendradarbiaujant su užsakovu ir (arba) vartotojais. Tuo pačiu metu atliekamas preliminarus sąnaudų vertinimas ir nurodomi preliminarūs reikalavimai akustikai. Jei reikia, taip pat galime dalyvauti pasirenkant architektą.

Apsisprendus dėl projekto, padėsime apibrėžti skirtingų projekto zonų veiklos sritis. Taip pat padėsime numatyti užduotis pastato inžinieriams-technikams ir, jei reikia, juos pasirinkti.   

Realų plano etapą paprastai sudaro funkcinių, akustinių ir sceninių technologijų projektavimas, planų koordinavimas ir duomenų modeliavimas.

Pasirodymams skirtų patalpų projektuose paprastai rūpinamės konsultacijomis dėl sceninių technologijų įsigijimo bei jų instaliacijos ir akustikos išpildymo priežiūra objekte. Turime būtinų kompetencijų įgyvendinti išsamius sprendimus, tačiau taip pat džiaugiamės galėdami padėti atskiruose patalpų projektų etapuose.

Gerai organizuotos ir sutvarkytos pasirodymams skirtos patalpos džiugina tiek atlikėjus, tiek žiūrovus. Iš anksto žinant ir atsižvelgiant į specialius sceniniams išpildymams numatytus reikalavimus, galima sumažinti darbų apimtis planuojant, padidinti projektavimo darbų ekonominį efektyvumą ir atlikti viską laiku.  

Pasirodymams skirtų patalpų projektuose dirbame kaip konsultantai ekspertams, projektuotojams ar įrangos tiekimo specialistams, ir galime būti darbų vykdymo prižiūrėtojai.

 

Daugiau informacijos apie pasirodymams skirtų patalpų projektus:

Esitystilat - Svenska Teatern
Esitystilat - Wuxi
 

See our performance facilities references:

Additional information on performance facility projects:

Edmundas ´i¸ys
Rimtautas Piskarskas
Henrik Möller