Triukšmo ir vibracijų poveikis

Triukšmo ir vibracijų poveikis

Triukšmo ir vibracijų kontrolė daro didelę teigiamą įtaką darbo produktyvumui ir saugai. Triukšmo ir vibracijų ekspozicijos lygiai kai kuriose darbo vietose gali būti labai aukšti. Kenksmingi garsai ir aplinkos vibracijos, be kita ko, turi įtakos darbui ir susikaupimui. Be to, triukšmas gali padidinti streso lygį. Paprastai triukšmas neigiamai veikia žmones eisme, pramoninėje aplinkoje ir pramogų versle.

Esame triukšmo ir vibracijų prevencijos planavimo bei funkcinių, praktiškų sprendimų kūrimo specialistai. Siūlome išradingesnius patarimus nei naudotis ausinėmis. Sujungiame triukšmo ir vibracijų kontrolę bei pastatų ir patalpų akustiką į visapusišką sprendimą. Mūsų planavimo darbai pagrįsti patalpų naudotojo reikalavimais.

Ruošiant triukšmo ir vibracijų ataskaitas, visuomet bendradarbiaujame su įmonių darbų saugos struktūromis.

„Reikia vibracijų kontrolės paslaugų ar triukšmo matavimų?“

Padedame įmonėms įvertinti situaciją dėl triukšmo ir vibracijų, atlikdami matavimus, kurie leidžia vertinti kenksmingo triukšmo ir vibracijų keliamą riziką. Atliekame individualius poveikio matavimus, įrenginių bei į konkrečias užduotis orientuotus matavimus ir bendrus matavimus vietoje.

Naudodamiesi matavimų rezultatais, įvertiname triukšmo ir vibracijų keliamos rizikos lygį bei iškeliame tikslus mažinimo priemonėms. Vertindami riziką, nurodome reikalavimų lygius – koks poveikio lygis turėtų būti, kad rizika sveikatai išliktų kuo mažesnė.

Padedame įmonėms rengiant, įdiegiant ir atnaujinant triukšmo ir vibracijų prevencijos programas. Programos kūrimas ir įdiegimas dažnai reikalauja aukšto lygio kompetencijos, susijusios su alternatyviais techniniais sprendimais. Glaudžiai bendradarbiaudami su įmone, ruošiame triukšmo ir vibracijų prevencijos programas, kurios yra nenutrūkstamo darbų saugos gerinimo darbo vietose dalis.

Taip pat kuriame maketavimo sprendimus, skirtus mažinti kenksmingo triukšmo kiekį. Patalpų garso izoliacija ir akustika šiuo atžvilgiu yra labai svarbu. Taip pat padedame parenkant akustines medžiagas ir nurodant jų kiekį, kokybę ir vietą.

Įrenginių ir prietaisų įsigijimas taip pat atlieka svarbų vaidmenį, kalbant apie įmonės triukšmo ir vibracijų būklę. Padedame užsakovams nustatyti esmines sąlygas įsigyjant įrenginius, susijusias su triukšmu ir vibracijomis.

Be to, prižiūrime suderintų procesų diegimą, pavyzdžiui, statybų etape. Taip pat, esant reikalui, atliekame galutines patikras ir matavimus, siekiant įgyvendinti būtinus reikalavimus.

Papildoma informacija apie triukšmo ir vibracijų prevencijos projektus:

Standartai

  • Triukšmo poveikio matavimai: pagal vyriausybės dekretą 85/2006 ir standartą SFS 4578
  • Kūno ir rankų vibracijų matavimai: vyriausybės dekretas 48/2005, direktyva 2002/44/EY, ISO 2631-1
Melu ja tärinä - Laborers working
Melu ja tärinä - Paramedic standing
 

More information on Noise and vibration exposure projects:

Ari Lepoluoto