Akukon

Par mums

“Akukon” ir uzņēmums ar vislielāko kompetenci Somijā un Baltijas valstīs akustikas, trokšņu mazināšanas un audiovizuālo projektu izstrādes jomā. “Akukon” ir neatkarīgs konsultāciju uzņēmums, kurā strādā vairāk nekā 70 speciālisti.

Mūsu darbība ir sadalīta astoņās pakalpojumu kategorijās: publisku pasākumu telpas, ēku un telpu akustika, vides trokšņi un vibrācijas, audiovizuālās sadaļas projektēšana, trokšņu un vibrācijas iedarbība, audio laboratorijas, audio un video producēšana un akustisko parametru mērījumi.

Mēs radām labākus dzīves apstākļus, aizsargājot cilvēkus pret vides trokšņiem, uzlabojot telpu drošību un ekspluatācijas īpašības, kā arī telpu vizuālo izskatu. Ar savu darbu mēs uzlabojam cilvēku labklājību un pat darba efektivitāti.

Mums ir biroji Helsinkos (Helsinki), Turku (Turku), Jiveskilē (Jyväskylä), Tamperē (Tampere), Oulu (Oulu) un Tallinā (Tallin), kā arī meitasuzņēmumi Latvijā, Lietuvā un Izraēlā. Mūsu kredītreitings ir AAA, un mūsu kvalitātes pārvaldības sistēma atbilst standarta ISO 9001 prasībām.

Uzņēmumu nodibināja Tapio Lahti un Henrik Möller 1994. gadā. “Akukon” kopš dibināšanas ir bijis neatkarīgs konsultāciju uzņēmums, kas pieder cilvēkiem, kuri strādā uzņēmumā un aktīvi piedalās uzņēmuma projektos.