Audio laboratorijas

Audio laboratorijas

Mēs projektējam audio laboratorijas uzņēmumiem, kas testē savu produktu akustiskās īpašības ar dažādām mērīšanas metodēm un dzirdes testiem. Mēs saviem klientiem esam projektējuši laboratoriju telpas, piemēram, skaņas kvalitātes testēšanai produktu izstrādes laikā. Mūsu klientu skaitā ir pasaulē vadošie mobilo ierīču un programmatūru izstrādātāji.

Mēs vienmēr optimizējam savus risinājumus atbilstoši paredzētajam lietojumam un klientam pieejamajām telpām. Mēs ņemam vērā klienta vajadzības attiecībā uz laboratorijas un palīgierīču tehniskajām īpašībām, kā arī laboratoriju un palīgierīču lietojamību.

Kad mēs projektējam laboratorijas telpas kā gatavu risinājumu, projekts ietver šādus posmus:

  1. sākotnējais projekts: mēs izpētām pieejamās telpas un mērīšanas un testēšanas darbības, mērīšanas attālumus un mērierīces, un nosakām akustiskās prasības telpai;
  2. projekts: kad faktiskās projektēšanas posms virzās uz priekšu, mēs nosakām funkcionālās īpašības, piemēram, telpas konstrukcijas, īpašos risinājumus, kabeļu montāžas un savienojumu punktus, kā arī apgaismojumu;
  3. īstenošana: vajadzības gadījumā mēs kopā ar darbuzņēmējiem sagatavojam darba izpildes ziņojumus un līguma izpildes plānu, kā arī uzraugām būvdarbus;
  4. testēšana: visbeidzot, mēs testējam audio laboratoriju, lai garantētu, ka ir sasniegti projektēšanas posmā noteiktie mērķi.

Testēšana laboratorijas, kas ir optimizētas atbilstoši telpām un paredzētajam lietojumam, ir tehniski augstākajā līmenī, efektīvas un racionālas. Situācijās, kad projektā ir jāpanāk kompromiss starp vēlamo un iespējamo, mēs varam izpētīt arī tās mērīšanas un testēšanas metodes, kuras nav ieteicams izmantot telpās.

Mēs veicam brīvā lauka mērījumus bezatbalss kamerā atbilstoši standartam ISO 3745:2003. Gaisa vadītā trokšņa un triecientrokšņa izolācija tiek mērīta atbilstoši standartam ISO 140 un ISO 717.

Papildu informācija par audio laboratoriju projektiem

Audiolaboratoriot - Head
Audiolaboratoriot - Soundwave
 

Papildu informācija par audio laboratoriju projektiem:

Timo Peltonen