Audiovizuālo sistēmu projektēšana

Audiovizuālo sistēmu projektēšana

Audiovizuālās sistēmu nepieciešamība, piemēram, konferencēm paredzētās telpās, ir jāņem vērā jau ēkas plānošanas posmā. Visaptveroši audiovizuālo risinājumu plāni, kuros galvenā uzmanība pievērsta objekta funkcionālajām vajadzībām, lietotājam dos daudz vairāk ieguvumu nekā parastie audiovizuālie risinājumi.

Mēs piedāvājam konsultācijas par jaunām ēkām un atjaunojamām ēkām paredzētu audiovizuālo tehnoloģiju un audiovizuālo sistēmu iepirkumiem. Mēs esam piedalījušies arī projektos, kur esošās audiovizuālās sistēmas ir atjaunotas, lai tās būtu labāk piemērotas jaunajam telpu lietojumam.

Audiovizuālo sistēmu projekts ir nepieciešams objektos, kur attēli un/vai skaņa tiek izmantota komunikācijas, uzstāšanās, prezentācijas, izglītības vai lēmumu pieņemšanas mērķiem. Šādu veidu būvobjektu skaitā ir uzņēmumu un valsts iestāžu biroji, tikšanās un konferenču zāles, skolas, sporta arēnas un kulta celtnes.

Mēs konsultējam vai iesakām audiovizuālajiem risinājumiem nepieciešamās prasības ēkas inženiertīkliem, nepieciešamās palīgtelpas, elektrības sadali, kabeļu specifikācijas. Mēs sniedzam arī konsultācijas par iepirkumiem un piedāvājumu konkursiem, kā arī uzraugām audiovizuālās sistēmas uzstādīšanas līgumus.

Audiovizuālās sistēmas projekts posms pēc posma

Projekta plānošanas posmā sadarbībā ar būvnieku un/vai lietotāju mēs sagatavojam audiovizuālo telpu funkcionālās specifikācijas. Turklāt mēs veicam audiovizuālo tehnoloģiju sākotnējo izmaksu novērtējumu un nosakām nepieciešamo izejmateriālu, lai novērtētu audiovizuālo tehnoloģiju īpatsvaru būvniecības izmaksās.

Kad ir pieņemti lēmumi attiecībā uz projektu, mēs būvniekam palīdzam noteikt audiovizuālā projekta un citu projekta jomu darba apjomu.

Projekta faktiskās izstrādes posmā mēs esam atbildīgi par audiovizuālās sistēmas projektēšanu un nodrošinām izejmateriālu citiem inženieriem. Tas ietver telpas rezervēšanu iekārtām un inženiertīklu zonām, elektrības sadali, kabeļu montāžu, aprīkojumu un siltumslodzi.

Projekta veiksmīgai īstenošanai svarīga ir projektēšanas darba koordinēšana.

Vajadzības gadījumā mēs projektējam arī audiovizuālo sistēmu telpu vizuālo izskatu un mēbelējumu, un koordinējam datu modelēšanu telpām. Mēs būvnieku konsultējam arī par audiovizuālās tehnoloģijas iepirkumiem un palīdzam sagatavot konkursa piedāvājumu.

Turklāt mēs piedāvājam konsultācijas kā atsevišķu pakalpojumu, kad tiek iepirkti audiovizuālie risinājumi. Mēs piedalāmies nomātā aprīkojuma un tam nepieciešamās tehniskās apkopes noteikšanas procesā.

Lai gan mēs piedāvājam plašu audiovizuālās sistēmas projektēšanas pakalpojumu klāstu, labprāt palīdzam izpildīt arī atsevišķus uzdevumus.

Konsultāciju līgums vienmēr tiek noslēgts par projekta plānošanu, un līgumā ir iekļauta sīki izklāstīta informācija par mūsu pienākumiem projektā. Audiovizuālā projekta risinājumi vienmēr tiek noteikti atbilstoši klienta prasībām. Projekta faktiskā vadība vienmēr ir būvnieka/klienta atbildība, bet vajadzības gadījumā mēs varam palīdzēt vadīt un koordinēt projektu.

Standarti un akreditācijas

  • Kvalitātes pārvaldības sistēma, kas atbilst standarta ISO 9001 prasībām “Akukon” projektos.
  • IFC 2x3 modelis

Papildu informācija par audiovizuālo sistēmu projektēšanu

AV-suunnittelu - ECHA
AV-suunnittelu - Fingrid
 

Skaties mūsu audiovizuālo dizaina atsauces:

Papildu informācija par audiovizuālo sistēmu projektēšanu:

Olivers Tarvids
Arturs Pērkons