Eiropas Ķimikāliju aģentūra ECHA

Kad tika pieņemts lēmums par Eiropas Ķimikāliju aģentūras ECHA pārvietošanu uz Helsinkiem, daļu no apdrošināšanas uzņēmumam Varma Mutual Pension Insurance Company piederošās ēkas bija jāpārveido atbilstoši ECHA prasībām. Tika izveidotas biroju telpas 500 darbiniekiem, kā arī sanāksmju un darba telpas 27 ES dalībvalstu delegācijām.

ECHA konferenču un sanāksmju centrs tika uzcelts pazemē, kur atradās vecās vingrošanas un noliktavu telpās. Jaunajā vietā tika izveidotas divas konferenču zāles, no kurām lielākajā ir 110, bet mazākajā - 69 sēdvietas, kā arī četras mazākas sanāksmju telpas. Darba telpas sinhronajiem tulkiem un tehniskajām iekārtām tika izvietotas pa vidu starp konferenču zālēm un nodalītas ar stikla sienām.

Telpās ir izvietota arī daudzfunkcionāla zāle svētku pasākumiem. Tā ir tā saucamā melnās kastes tipa uzvedumu telpa, kurā iespējams brīvi konfigurēt sēdvietas un skatuvi. Attēls un skaņas signāls pārvietojas abos virzienos starp daudzfunkcionālo zāli un lielo konferenču zāli. Tādā veidā telpas var izmantot galvenās konferenču zāles paplašināšanai lielu pasākumu laikā.

ECHA sanāksmēs un lēmumu pieņemšanā tiek izmantotas audiovizuālas darba metodes. Visas prezentācijas var tikt tiešraidē pārraidītas visiem dalībniekiem. Viņiem ir pieejams arī plāns klientu dators, kurā viņi var apskatīt lēmumu pieņemšanai nepieciešamos pamatdatus. Attēla un skaņas sasaiste darbojas starp visām sešām sanāksmju telpām, kā arī iespējams ierakstīt konferenču zālēs notiekošos pasākumus.

ECHA iekārtu audiovizuālā instalācija kļuva par vienu no lielākajām instalācijām, kas tika ierīkotas Somijas valsts iestādēs. Mēs bijām atbildīgi par konferences dalībniekiem paredzēto audiovizuālās sistēmas un datu sistēmas izstrādi.

Plānojums ietvēra balsošanas un mikrofonu sistēmas konferenču zālēs, skaņu sistēmu, lielas projekcijas virsmas un sienas ekrānus, kameru tehnoloģijas, tiešsaistes audio un attēlu apraidi, kā arī konferenču dalībniekiem paredzētu IT sistēmu, kur izmantota “plāna klienta” tehnoloģija. Mēs arī nodrošinājām konsultācijas par šo sistēmu iegādi un uzņēmāmies rūpes par iekārtu akustisko dizainu.

Mūsu speciālisti

  • Atbildīgie konsultanti: Tapio Ilomäki / audiovizuālās sistēmas, Ari Lepoluoto / datu sistēmas un Olli Salmensaari / akustika

  • Citi speciālisti: Sara Vehviläinen / konfigurācijas shēma un modelēšana, Tarja Lahti / akustika


 

Atrašanās vieta: Eiropas Ķimikāliju aģentūra ECHA

European Chemicals Agency ECHA

ECHA sisältä
ECHA ulkoa