Mērījumi

Mērījumi

Mūsu mērījumu pakalpojumi ietver skaņas izolācijas mērījumus uz vietas, telpu akustikas mērījumus un trokšņu mērījumus. Visus mērījumus mēs veicam atbilstoši standartizētām un valsts iestāžu apstiprinātām metodēm ar kalibrētām mērierīcēm. "Akukon-Būvakustika" ir akreditēta kā testēšanas laboratorija, ko atbilstoši standarta ISO 17025 prasībām ir akreditējis Somijas Akreditācijas dienests (Finnish Accreditation Service — FINAS).

Skaņas izolācijas mērījumi

Skaņas izolācijas mērījumi ir skaņas gaisā un triecientrokšņa izolācijas mērījumi starp dažādām telpām, kā arī fasādes skaņas izolācijas mērījumi. Tie bieži ietver skaņas izolācijas mērījumus ēkas galīgajai pārbaudei, lai apstiprinātu, ka ir izpildītas normatīvos noteiktās prasības. Skaņas izolācijas mērījumus izmanto arī, lai iegūtu sākotnējos datus akustikas projektam atjaunojamās ēkās.

Telpu akustikas mērījumi

Mēs veicam telpas akustikas mērījumus atbilstoši klienta prasībām, kā arī mūsu akustikas projekta izejas datu iegūšanai. Telpas skanējumu nosaka, izmērot reverberācijas laiku, kā arī citus akustiskos parametrus. Valsts iestāžu noteiktās vadlīnijas un būvnormatīvi atšķiras atkarībā no telpas funkcijas. Piemēram, akustikai koncertzālēs ir jābūt piemērotai, lai izpildītu un klausītos klasisko mūziku, savukārt konferenču telpas akustikai jānodrošina runātāja vēstījuma skaidra un saprotama nodošana klausītājiem.

Trokšņu mērījumi

Ar trokšņu mērījumu palīdzību mēs nosakām traucējošu un pat kaitīgu vides trokšņu izplatīšanos ēkās un apkārtējā teritorijā, kur cilvēki pavada laiku (t. i., dzīvokļos, birojos, skolās, slimnīcās un rotaļlaukumos). Parastie trokšņu avoti ārpus ēkām ir autoceļa un dzelzceļa satiksme, kā arī rūpnīcas un elektrostacijas. Turklāt mūsu pakalpojumi ietver trokšņa mērījumus, kas saistīti ar ēkas inženiertehnoloģijām, piemēram, ventilāciju. Mēs vienmēr salīdzinām izmērītos trokšņa līmeņus ar valsts noteikumiem un ieteicamajiem trokšņa līmeņiem.

Kādēļ ir nepieciešama akreditācija?

Lai garantētu mērījumu kvalitāti, mēs regulāri apmācam savus darbiniekus veikt mērījumus, uzraudzību un salīdzinošus mērījumus, kā arī iekšējo auditu, mūsu mēriekārtu tehnisko apkopi un kā izstrādāt mūsu mērīšanas metodes. Mūsu testēšanas laboratorija vadās pēc kvalitātes sistēmas, kura ir izstrādāta saskaņā ar ISO 17025 standarta prasībām un atbilst ISO 9001 standarta prasībām.

Standarti

  • Skaņas izolācijas mērījumi: LVS ISO 16283-1, -2, -3 un LVS ISO 717-1,-2.
  • Telpas akustikas mērījumi: LVS ISO 3382,-1,-2.
  • Vides trokšņu mērījumi: LVS ISO 1996-1,-2, NT ACOU 056, MK noteikumi Nr. 16.

Plašāka informācija par akreditētiem mērījumiem

Finas T229
Telpu akustikas mērījumi
 

Plašāka informācija par akreditētiem mērījumiem:

Arturs Pērkons
Deniss Mironovs
Jukka Ahonen
Timo Peltonen