Mērījumi

Mērījumi

Mūsu mērījumu pakalpojumi ietver skaņas izolācijas mērījumus uz vietas, telpu akustikas mērījumus un trokšņu mērījumus. Mēs visus mērījumus veicam atbilstoši standartizētām un valsts iestāžu apstiprinātām metodēm ar kalibrētām mērierīcēm. “Akukon Oy” ir sava testēšanas laboratorija T229, ko atbilstoši standarta FS-EN ISO/IEC 17025 prasībām ir akreditējis Somijas Akreditācijas dienests (Finnish Accreditation Service — FINAS).

Skaņas izolācijas mērījumi

Skaņas izolācijas mērījumi ir gaisa vadītā trokšņa un triecientrokšņa izolācijas mērījumi starp dažādām telpām, kā arī fasādes skaņas izolācijas mērījumi. Tie bieži ietver skaņas izolācijas mērījumus ēkas galīgajai pārbaudei, lai apstiprinātu, ka ir izpildītas noteiktās prasības. Skaņas izolācijas mērījumus izmanto arī, lai iegūtu sākotnējos datus akustikas projektam atjaunojamās ēkās.

Telpu akustikas mērījumi

Mēs veicam telpas akustikas mērījumus atbilstoši klienta prasībām, kā arī mūsu akustikas projekta atbalstam. Telpas skanējumu nosaka, izmērot reverberācijas laiku, kā arī citus akustiskos parametrus. Valsts iestāžu noteiktās vadlīnijas un būvnormatīvi atšķiras atkarībā no telpas funkcijas. Piemēram, akustikai koncertzālēs ir jābūt piemērotai, lai izpildītu un klausītos klasisko mūziku, savukārt konferenču telpas akustikai jānodrošina runātāja vēstījuma skaidra un saprotama nodošana klausītājiem.

Trokšņu mērījumi

Ar trokšņu mērījumu palīdzību mēs nosakām traucējošu un pat kaitīgu vides trokšņu izplatīšanos ēkās un apkārtējā teritorijā, kur cilvēki pavada laiku (t. i., dzīvokļos, birojos, skolās, slimnīcās un rotaļlaukumos). Parastie trokšņu avoti ārpus ēkām ir autoceļa un dzelzceļa satiksme, kā arī rūpnīcas un elektrostacijas. Turklāt mūsu pakalpojumi ietver trokšņa mērījumus, kas saistīti ar ēkas inženiertehnoloģijām, piemēram, ventilāciju. Mēs vienmēr salīdzinām izmērītos trokšņa līmeņus ar valsts noteikumiem un ieteicamajiem trokšņa līmeņiem.

Kādēļ ir nepieciešama akreditācija?

Lai garantētu mērījumu kvalitāti, mēs regulāri apmācam savus darbiniekus veikt mērījumus, uzraudzību un salīdzinošus mērījumus, kā arī iekšējo auditu, mūsu mēriekārtu tehnisko apkopi un izstrādāt mūsu mērīšanas metodes. Turklāt FINAS reizi gadā auditē mūsu mērīšanas metodes, lai garantētu kvalitāti.

Tā kā mūsu mērīšanas pakalpojumi ir akreditēti, mēs varam sagatavot juridiski un starptautiski atzītus ziņojumus. Tos bieži pieprasa būvniecības projektus pārbaudošās iestādes.

Standarti

Skaņas izolācijas mērījumi: standarts ISO 140-4,-5,-7,-14 un ISO 717-1,-2.

Publisku pasākumu telpu reverberācijas laika mērījumi: standarts ISO 3382,-1,-2,-14 un ISO 354.

Vides trokšņu mērījumi: standarts ISO 1996-1,-2, NT ACOUS 056 un Vides ministrijas vadlīnijas 1/1995.

Ēku tehniskā aprīkojuma akustiskā spiediena līmeņa mērīšana: EN ISO 16032 un SFS 5517.

Trokšņu līmeņi mājokļos: Sociālo lietu un mājokļu ministrijas norādījumi par veselībai nekaitīgiem mājokļiem (2003:1) un 2003. gada Vadlīnijas par veselībai nekaitīgiem mājokļiem (Ministry of Social Affairs and Health housing health instructions (2003:1) and housing health guide 2003).

Plašāka informācija par akreditētiem mērījumiem

Akkreditoidut mittaukset
Finas T229
LVmer1
 

Plašāka informācija par akreditētiem mērījumiem:

Arturs Pērkons
Deniss Mironovs
Jukka Ahonen
Timo Peltonen