Mūsu pakalpojumi

  • Publisku pasākumu telpas
  • Būvakustika
  • Troksnis un vibrācijas
  • Audiovizuālo sistēmu projektēšana
  • Audio un video producēšanas telpas
  • Mērījumi

Mūsu pakalpojumi aptver astoņas jomas: publisku pasākumu telpas, skaņas izolācija un telpu akustika, trokšņi, zemes radīts troksnis un vibrācijas, audiovizuālais projekts, trokšņu un vibrācijas iedarbība, audio laboratorijas, audio un video producēšana un akustisko parametru mērījumi.

Mūsu galvenais mērķis ir izstrādāt uz klientu orientētus un funkcionālus risinājumus. Lai sasniegtu šo mērķi, mēs ne tikai koncentrējamies uz risinājumiem atsevišķā kompetences jomā, bet ņemam vērā arī citus aspektus, kas saistīti ar attiecīgo jomu.

Mūsu stiprās puses ir projekta elastīga īstenošana un pielāgoti risinājumi, lai izpildītu klienta prasības apstiprinātā budžeta robežās.