Publisku pasākumu telpas

Publisku pasākumu telpas

Publisku pasākumu telpas var būt teātris, koncertzāle, tautas nami, izklaides un sporta pasākumu arēna vai to kombinācija. Publisku pasākumu akustiskais projekts var būt paredzēts jaunbūvei vai renovējamai ēkai.

Projekta mērķis var būt arī telpu izmantojuma maiņa, piemēram, agrākās rūpnīcas pārveidošana par kultūras centru. Piemērs tam ir Logomo kultūras centrs Turku, kur Somijas dzelzceļa operatora VR agrākais depo tika pārveidots par ēku ar daudzfunkcionālām publisku pasākumu telpām.

Mūsu tipiskie klienti ir arhitektu biroji un būvfirmas, kuri meklē partneri ar pieredzi konsultāciju sniegšanā par publisku pasākumu telpām. Mēs kopā ar klientiem analizējam projekta posmus un specifiskās īpašības, un nosakām citus speciālistus, kas nepieciešami projekta īstenošanai. Mēs sniedzam arī konsultācijas par prasībām attiecībā uz tādu ēku projektēšanu, kas paredzētas izpildītājmākslas un izklaides pasākumiem.

Publisku pasākumu telpu svarīgāko prasību skaitā ir akustikas, skatuves tehnoloģiju, ēku funkcionalitātes un elektronisko plašsaziņas līdzekļu prasības. Nevainojami jādarbojas arī publisko pasākumu telpu loģistikai. Tā ir cieši saistīta ar transporta maršrutiem un skatuves tehnoloģiju, kā arī mūzikas instrumentu un skatuves aprīkojuma glabāšanas vietām.

Mūsu pakalpojumi publisku pasākumu telpu jomā ir šādi:

  • speciālistu konsultācijas būvniecības jomā;
  • funkcionālā un loģistikas plānojuma izstrāde;
  • būvakustikas projekta izstrāde;
  • skatuves un producēšanas tehnoloģiju projekta izstrāde, konsultācijas iepirkumu jomā un projekta uzraudzība;
  • konsultācijas par iepirkumiem skatuves un producēšanas tehnoloģijām, kā arī ekspluatācijas un tehniskās apkopes pakalpojumiem;
  • ar akustiku saistīta autoruzraudzība uz vietas objektos.

Publisku pasākumu telpu projekti posms pēc posma

Mūsu kompetence aptver galvenās publisku pasākumu telpu projektu jomas, sākot ar funkcionalitāti līdz speciālistu pakalpojumiem un beidzot ar būvakustiku un skatuves tehnoloģijām.

Publisku pasākumu telpu projektu izstrāde sākas ar projekta plānošanu, kā arī telpu funkcionālo specifikāciju izstrādi sadarbībā ar klientu un/vai lietotājiem. Tajā pašā laikā tiek sagatavota skatuves tehnoloģiju sākotnējā izmaksu tāme un noteiktas sākotnējās akustiskās prasības. Vajadzības gadījumā mēs piedalāmies arī arhitekta izvēlē

Kad ir pieņemti lēmumi attiecībā uz projektu, mēs palīdzam noteikt dažādu projekta sadaļu darba apjomu. Mēs palīdzam noteikt projektēšanas uzdevumus būvinženieriem un vajadzības gadījumā piedāvājam atbilstošos speciālistus.

Faktiskais projektēšanas posms parasti sastāv no funkcionālā, būvakustikas un skatuves tehnoloģiju projektu izstrādes, plānu saskaņošanas un datu modelēšanas.

Publisku pasākumu telpu projektos mēs parasti sniedzam konsultācijas par skatuves tehnoloģiju iepirkumiem un veicam skatuves un akustisko tehnoloģiju uzraudzību objektā. Mums ir nepieciešamā kompetence, lai īstenotu visaptverošus risinājumus, bet mēs labprāt sniedzam palīdzību arī atsevišķās publisku pasākumu telpu projektu jomās.

Skatuves tehnoloģiju iepirkumi var būt arī atsevišķs pakalpojums, šādā gadījumā mūsu darbs ir ieteikt nepieciešamo nomāto aprīkojumu un tā ekspluatācijas nosacījumus. Mēs piedāvājam arī konsultācijas par iepirkumiem saistībā ar visaptverošiem risinājumiem.

Labas publisku pasākumu telpas ir ieguvums gan izpildītājiem, gan publikai. Vispirms, ņemot vērā izpildītājmākslas īpašās prasības, mēs visā plānošanas procesā varam samazināt pārveidojumu apjomu, lai nodrošinātu rentablu un termiņā izpildītu projektēšanas darbu.

Publisku pasākumu telpu projektos mēs darbojamies kā speciālisti, projektētāji, tehnoloģiju iepirkšanas konsultanti un projekta īstenošanas uzraugi darījumattiecībās ar būvuzņēmējiem un lietotājiem.

Standarti un akreditācijas

  • Kvalitātes pārvaldības sistēma, kas atbilst standarta ISO 9001 prasībām “Akukon” projektos.
  • Izmantojam IFC 2x3 modeļus

Papildu informācija par publisku pasākumu telpu projektiem

Partneri

Atsauces

Esitystilat - Svenska Teatern
Esitystilat - Wuxi
 

Skaties mūsu priekšnesumu telpu atsauces:

Papildu informācija par publisku pasākumu telpu projektiem:

Vietējie projekti:
Arturs Pērkons
Deniss Mironovs

Starptautiskie projekti:
Henrik Möller