Troksnis, troksnis zemē un vibrācijas

Troksnis, troksnis zemē un vibrācijas

Sagatavojot apsekojumus un ziņojumus par pa zemi izplatošos troksni un vibrācijām, ar rūpīgu plānošanu mēs varam nodrošināt labus akustiskos apstākļus gan ēkās, gan ārpus tām. Kad ir samazināta trokšņu un vibrāciju negatīvā ietekme, uzlabojas dzīves kvalitāte.

Savlaicīgi nosakot negatīvo ietekmi, iespējams panākt ievērojami labāku funkcionalitāti un nozīmīgi samazināt izmaksas. Tas attiecas uz iekārtu un ierīču projektēšanu ēkās, trokšņu un vibrāciju samazināšanu ēkās un transporta maģistrālēs, kā arī plānojot pilsētas apbūvi un satiksmes maršrutus.

Mūsu pakalpojumi ietver trokšņu, vibrāciju un pa zemi izplatošos trokšņu analīzi, kā arī ar to saistīto projektēšanu, konsultācijas un apmācību. Vides trokšņu un vibrāciju mazināšanas projektos mēs saviem klientiem piedāvājam visaptverošus pakalpojumus, kas ietver mērījumus, modelēšanu, aprēķinus, analīzi un ziņojumus.

Attiecībā uz pa zemi izplatošos trokšņu un vibrāciju mazināšanu mēs cieši sadarbojamies ar būvinženieriem, ģeodēzijas inženieriem un arhitektiem.

Vides trokšņi

Vides trokšņu apsekojumi parasti ir saistīti ar teritoriju izmantošanas plānošanu, jaunu ēku būvniecību vai ēku atjaunošanu, papildu būvēm, atļaujām veikt ar trokšņu emisijām piesārņojošu darbību vai jauna autoceļa vai satiksmes maršruta ietekmes uz vidi analīzi.

Ziņojumi par vides trokšņiem var būt:

 • Pašreizējās vai turpmākās situācijas analīze: “Vai ir ievēroti pieļaujamie vides trokšņa līmeņi?”
 • Kontroles pasākumu analīze: “Kur un kādēļ iespējams ir pārsniegts pieļaujamais trokšņa līmenis?”
 • Trokšņu kontroles darbību pielāgošana un plānošana: “Kā varētu atrisināt esošā vai plānotā objekta problēmas, kas saistītas ar troksni, vienlaicīgi ievērojot ieteicamo trokšņa līmeni?”

Piemēram, ziņojumi par vides trokšņiem tiek sagatavoti par trokšņa emisijām blakus transporta maģistrālēm vai rūpnīcās un dokos, bet var attiekties arī uz visu pilsētu vai rajonu. Mērījumi un aprēķini var tikt veikti arī pie šautuvēm un motosporta trasēm, kā arī brīvdabas pasākumu vietās.

Savlaicīgi iepriekš veikti apsekojumi bieži nozīmīgi samazina izmaksas, nodrošinot iespēju izmantot visefektīvāko trokšņa mazināšanas risinājumu, ko pēc tam var izstrādāt kopā ar projektu.

Vibrāciju un pa zemi izplatošs troksnis

Mēs veicam vibrāciju un pa zemi izplatošos trokšņu apsekojumus, kas parasti aptver teritorijas ap transporta maģistrālēm, dzīvojamiem rajoniem un rūpnīcām. Piemēram, traucējumu avots var būt esošs vai plānots satiksmes maršruts, un apsekojuma objekts var būt atsevišķa ēka vai viss dzīvojamais rajons.

Mūsu uzdevums ir nodrošināt, lai vibrācijas un trokšņi, kas izplatās pa zemi, un kurus izraisa transporta plūsmas, neradītu kaitējumu cilvēkiem, kuri atrodas ēkās, un vibrācijas nebojātu ēkas. Lielos infrastruktūras projektos ziņojumi par vibrācijām un trokšņiem, kas izplatās pa zemi, ir riska pārvaldības daļa.

Ziņojumi par vibrācijām un zemē izplatošiem trokšņiem tiek sagatavoti, lai nodrošinātu, ka dzelzceļa maršruts dzīvojamā rajona vidū vai zem tā nākotnē netraucēs vai neierobežos teritorijas izmantošanu. Mēs varam arī noteikt prasības jaunām ēkām, ko paredzēts būvēt dzelzceļa maršrutu tuvumā vai tieši virs tiem.

Konsultācijas var tikt sniegtas par traucējumu avotiem ēkas iekšpusē un par tām vietām, kuras ietekmē traucējumi. Traucējumu avota piemērs ir dārdoņa, ko rada elektrostacija un kas sasniedz tuvumā esošos birojus un konferenču telpas.

Īpaši mērķi ir pētniecības telpas ļoti jutīgām mēriekārtām. Šīm iekārtām ir jānodrošina atbilstoša ekspluatācijas vide jau pirms būvniecības uzsākšanas, veicot vibrācijas mērījumus.

Ziņojumi par vibrācijām un pa zemi izplatošos troksni bieži ir saistīti ar valsts normatīvajiem aktiem un prasībām, kas var būt saistītas ar pilsētplānošanu, ar atļaujām veikt ar trokšņu emisijām piesārņojošu darbību vai celtniecību. Piemēram, būtiska lielu infrastruktūras projektu daļa ir ziņojumi valsts iestādēm un ietekmes uz vidi riska pārvaldība.

Unikālas zināšanas

Mēs esam radījuši savu aprēķinu formulu zemes radītu trokšņu izplatīšanās aprēķināšanai, kas dod iespēju iepriekš novērtēt pa zemi izplatošos trokšņa ietekmi lielos dzelzceļa būvniecības projektos un plānošanas risinājumus pirms dzelzceļu un dzelzceļa tuneļu būvniecības un jau ilgu laiku pirms sāk darboties dzelzceļa satiksme.

Mēs varam nodrošināt akreditētus mērījumus, izmantojot aprīkojumu, kas ir kalibrēts atbilstoši valsts noteikumiem par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu. Mūsu rīcībā ir arī visjaunākie vides trokšņu aprēķināšanas instrumenti.

Papildu informācija par trokšņu, zemes esošu trokšņu un vibrāciju mazināšanas projektiem

Atsauces

Zemē radīti trokšņi un vibrācijas, ko izraisa satiksme

 • Vuosāri (Vuosaari) ostas dzelzceļa tunelis
 • Ring Rail dzelzceļa līnija
 • Rietumu (West) metro
 • Rietumu (West) metro pagarinājums
 • Pilsētas dzelzceļa apvedceļš
 • HKL tramvaja transports
 • Kalasatama centrs
 • Pasila centrālā torņa teritorija
 • Tripla / Pasila viens
 • Tēlenlahti (Töölönlahti) dzīvojamo māju rajoni: KPMG, Alma Media galvenā mītne, UPM galvenais birojs
Melu, runkomelu ja tärinä - Metro
Melu, runkomelu ja tärinä - VR
 

Skaties mūsu trokšņa, zemes radīts troksnis un vibrācijas atsauces:

Papildu informācija par trokšņu, zemes esošu trokšņu un vibrāciju mazināšanas projektiem:

Deniss Mironovs
Arturs Pērkons
Timo Peltonen