Trokšņu un vibrāciju iedarbība

Trokšņu un vibrāciju iedarbība

Trokšņu un vibrāciju kontrole daudzos veidos pozitīvi ietekmē darba ražīgumu un drošību. Trokšņu un vibrāciju arodekspozīcijas līmenis dažās darba vietās var būt ļoti augsts. Kaitīgi trokšņi un vibrācijas cita starpā ietekmē darba ražīgumu un koncentrēšanās spēju. Turklāt troksnis var paaugstināt stresa līmeni. Parasti cilvēki tiek pakļauti trokšņu iedarbībai satiksmē, ražošanas vidē un šovbiznesā.

Mēs esam speciālisti gan trokšņu un vibrāciju novēršanas projektu, gan funkcionālu praktisku risinājumu projektu izstrādē. Mēs piedāvājam konsultācijas par risinājumiem, kas ir daudz efektīvāki nekā individuālie dzirdes aizsargi. Mēs trokšņu un vibrāciju kontroli, kā arī ēkas un telpas akustiku ietveram visaptverošā risinājumā. Mūsu projektēšanas darba pamats ir telpu lietotāja prasības.

Ziņojumus par trokšņiem un vibrācijām mēs vienmēr sagatavojam sadarbībā ar uzņēmumu darba drošības organizācijām.

Vai meklējat vibrāciju kontroles pakalpojumus vai trokšņu mērījumus?

Ar mērījumiem mēs palīdzam noteikt trokšņu un vibrāciju līmeni uzņēmumos. Tas dod iespēju novērtēt kaitīgu trokšņu un vibrāciju radītos riskus. Mēs veicam darbinieku arodekspozīcijas līmeņa mērījumus, iekārtu radīto trokšņu un vibrāciju mērījumus, kā arī konkrētam mērķim paredzētus vai vispārīgus mērījumus objektā.

Izmantojot mērījumu rezultātus mēs novērtējam trokšņu līmeni un vibrāciju risku, un nosakām riska mazināšanas pasākumu mērķus. Veicot riska novērtējumu mēs nosakām prasību līmeņus, — kādam jābūt arodekspozīcijas līmenim, lai apdraudējums veselībai būtu pēc iespējas mazāks.

Mēs uzņēmumiem palīdzam izstrādāt, īstenot un atjaunināt savas trokšņu un vibrāciju novēršanas programmas. Tādas programmas izstrādei un īstenošanai bieži ir nepieciešamas plašas zināšanas par alternatīviem tehniskiem risinājumiem. Trokšņu un vibrāciju novēršanas programmas mēs izstrādājam ciešā sadarbībā ar uzņēmumu kā daļu no pastāvīgiem darba drošības uzlabošanas pasākumiem darba vietās.

Mēs izstrādājam arī plānojuma risinājumus, kas samazina kaitīgu trokšņu līmeni. Šajā ziņā ir būtiska telpu skaņas izolācija un akustika. Mēs palīdzam izvēlēties arī akustiskos materiālus, kā arī noteikt šo materiālu nepieciešamo daudzumu, kvalitāti un atrašanās vietu.

Tehnikas un iekārtu iepirkumi arī nozīmīgi ietekmē trokšņu un vibrāciju līmeni uzņēmuma vidē. Mēs palīdzam saviem klientiem noteikt trokšņu un vibrāciju robežvērtības, veicot iekārtu iepirkumus.

Turklāt mēs uzraugām saskaņoto pasākumu īstenošanu, piemēram, būvniecības posmā. Vajadzības gadījumā mēs veicam arī galīgās pārbaudes un mērījumus, lai izpildītu nepieciešamās prasības.

Papildu informācija par trokšņu un vibrāciju novēršanas projektiem

Standarti

  • Trokšņu arodekspozīcijas līmeņa mērījumi: saskaņā ar valdības dekrētu 85/2006 un standartu SFS 458.
  • Ķermeņa un roku vibrācijas mērījumi: saskaņā ar valdības dekrētu 48/2005, direktīvu 2002/44/EK un standartu ISO 2631-1.

Atsauces

  • Somijas robežapsardze
Melu ja tärinä - Laborers working
Melu ja tärinä - Paramedic standing
 

Papildu informācija par trokšņu un vibrāciju novēršanas projektiem:

Liisa Kilpilehto

Timo Markula