Zviedru teātris (Svenska Teatern)

Zviedru teātris (Svenska Teatern), kas atrodas Helsinku centrā, pirms pāris gadiem tika būtiski pārveidots. Teātra ēka, kas uzcelta 1860. gadā, tika pilnībā atjaunota, veicot būtisku telpu pārplānošanu. Zviedru teātrim ir trīs skatuves un mēģinājumu zona. Dažas zāles un to detaļas aizsargā Nacionālā senlietu padome, kas nosaka papildu ierobežojumus ēkas audiovizuālajam un uzvedumu tehnoloģiju projektam.

Lielākās izmaiņas galvenajā zālē bija saistītas ar sēdvietu pārvietošanu tādā veidā, lai no visiem sēdekļiem pavērtos netraucēts skats uz skatuvi. Mēs vērojām skatu no katras atsevišķās sēdvietas, un, pamatojoties uz mūsu novērojumiem, arhitekts mainīja arī partera un balkonu grīdas līmeņus. Vietu skaits arī palielinājās. Turklāt zālē tika būtiski uzlabota skaņas izolācija. Zāli ar 700 sēdvietām un galveno skatuvi aizsargā Nacionālā senlietu padome, tādēļ telpas akustiskās izmaiņas ir nelielas. Tika atjaunotas tikai sienu un griestu virsmas.

Arī galvenās zāles rotējošajai skatuvei tika veikti daudzi uzlabojumi. Virs skatuves tika demontēts vecais tehnoloģiskais risinājums un atjaunotas visas pacelšanas iekārtas, skaņas un apgaismes sistēmas. Turklāt pie balkona izvietotās skaņas un attēla kontroles iekārtas tika pārvietotas partera līmenī. Veicot renovāciju, pagrabā tika izveidotas jaunas ierakstu un video studijas, kā arī apgaismojuma iepriekšējas plānošanas un modelēšanas iekārtas.

Virs galvenās zāles aizskatuves tika izveidota jauna melnās kastes tipa scēna ar 130 līdz 160 sēdvietām, kas ļauj individuāli pārveidot skatuvi un skatītāju telpu. Daļa no galvenās zāles vecās tehnoloģijas tika izmantota teātra zālē ar nosaukumu „Amos“, bet zāle tika pilnveidota arī ar daudzām jaunām tehnoloģijām. Turklāt virs tās tika izbūvēta jauna mēģinājumu telpa.

Zviedru teātra trešā skatuve tiek dēvēta par Nikenu (Nicken), un tās zālē ir 70 vietas. Zāles uzvedumu tehnoloģija neatbilst skatuvei noteiktajām prasībām, un tādēļ renovācijas projekta ietvaros tā tika pilnībā atjaunota. Uz sienām bija arī dekorācijas, kuras aizsargā Nacionālā senlietu padome, un tās tika paslēptas aiz falšsienām.

„Priekšnesumu var ierakstīt tā, lai katrs skaņas celiņš un katras kameras skats tiktu ierakstīts atsevišķi. To nevar izdarīt nevienā citā Somijas teātrī,“ saka Tapio Ilomeki (Tapio Ilomäki), projektu vadītājs, kas atbild par uzņēmuma „Akukon“ teātra tehnoloģiju un audiovizuālo dizainu. No šī brīža skaņu inženieris var miksēt skaņas, redzot diriģentu un skatuves skatu un individuāli pielāgojot katru audiokanālu. Tādā veidā skaņas miksētājs var apgūt sarežģītas ainas vai visu priekšnesumu, izmantojot ierakstu, kas ir līdzvērtīgs reālai uzveduma situācijai. Piemēram, no ieraksta var izveidot režisoram paredzētu DVD.

Būvnieku rozes balva (Rakentamisen Ruusu) ir ikgadēja balva, ko piešķir Helsinku pilsētas Celtniecības kontroles komisija. Saistībā ar 2013. gada apbalvošanu tika piešķirtas trīs godalgas, no kurām vienu saņēma dizaineri, kas īstenoja Zviedru teātra strukturālo un tehnisko renovāciju.


 

Mūsu speciālisti

  • Atbildīgie konsultanti: Olli Salmensaari / akustika un Tapio Ilomäki / uzvedumu un priekšnesumu tehnoloģijas
  • Citi speciālisti: Oskar Lindfors, Henrik Möller, kā arī Lauri Vikström / akustika, Juha Storm, Toni Poikonen un Timo Risku (Akumek) / uzvedumu un priekšnesumu tehnoloģijas, Sara Vehviläinen / 3D dizains vadības telpās, skata novērojumi, datu modelēšana, Mira Pykälistö / dažādu inženieru datu modelēšanas koordinācija, uzvedumu tehnoloģijas maketēšana

Atrašanās vieta: Zviedru teātris

Svenska Teatern 3744
Svenska Teatern 3893