Logomo

Åbo

Logomo i Åbo är ett evenemangscentrum för kultur och kreativa industrier som skapades i VR:s gamla maskinverkstad. Logomo har en mängd olika lokaler: en konsertsal, en biograf, utställningslokaler och en inspelningsstudio.

Kronjuvelen i Logomo är den mångsidiga konsertsalen som i många avseenden är unik i hela världen. I salen finns tre underverk.

  • Det första är en läktare som förflyttas med hjälp av luftkuddar och som gör att konsertsalens storlek kan justeras. Som intimast rymmer salen knappt 1 000 och som störst upp till 3 500 personer.
  • Det andra underverket är ett lastområde som rymmer en långtradare bakom scenen.
  • Det tredje underverket är akustiksystemet Constellation från Meyer Sound. Med hjälp av systemet kan man justera akustiken till såväl opera som rockmusik utan att någondera behöver ge avkall på akustiken.

I allmänhet planeras konsertsalar för en viss typ av akustik, till exempel kammarmusik. När en rockkonsert arrangeras i samma lokal är man på lokalens nåder.

Logomosalens akustik kan ändras på 64 olika sätt i varje salstorlek. Det viktigaste av dessa är att efterklangstiden kan justeras mellan 1 och 2,5 sekunder.

Logomos evenemangschef Janne Auvinen understryker att kriterierna för den akustiska planeringen i salen var mycket strikta innan Meyer Sound ens gick med på att överväga att installera akustiksystemet. ”Där spelade Akukons akustikplanering en mycket viktig roll”, säger Auvinen.

Logomo har även en biograf, en inspelningsstudio och tre multifunktionssalar, varav en bara är en tom hall och en är en större föreställningslokal som också kan användas som inspelningsstudio.

Två av dessa salar kan kombineras till en teater- eller konsertlokal som rymmer cirka 300 åskådare. Salarnas användningsriktning och användningssätt kan ändras efter behov, eftersom en fast läktare endast byggts i biografen/auditoriet. Bild och ljud kan överföras mellan alla salar och lokaler.

Enligt Auvinen har Logomo planerats och byggts med funktionen som utgångspunkt, något som ibland har haft företräde framför arkitekturen.

”Resultatet är en mycket välfungerande och mångsidig helhet. Och egentligen led inte arkitekturen heller av funktionaliteten, eftersom lokalernas visuella uttryck har fått mycket beröm”, säger han.

Våra experter

Objekt: Logomo

Logomo

Logomo

Logomo 011-1
Logomo 06-1