Referenser

  • Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA
  • Logomo
  • Västmetron
  • Stavanger konserthus
  • Svenska Teatern

Vår kompetens inom akustik, audiovisuella projekt och föreställningsteknik har utnyttjats inom flera projekt både i Finland och utomlands. Vi har medverkat i planeringen av bland annat Musikhuset i Helsingfors, den akustiska restaureringen av konservatoriet i Moskva i Ryssland, Stavanger konserthus i Norge och operahuset i Wuxi i Kina.

Vi har även förbättrat vardagen för många människor. Vår kompetens inom buller- och vibrationsbekämpning har utnyttjats i bland annat projekten för Centrumslingan och Västmetron. Dessutom har våra experter medverkat i genomförandet av många konserter och evenemang utomhus, allt från Flow-festivalen till Madonna.

Vår kompetens har även utnyttjas i lite vardagligare projekt där fungerande akustik behövs, men där den som bäst är helt obemärkt. Dessa är t.ex. flera skolor, kontorsbyggnader, idrottshallar samt inspelningsstudior planerade för professionellt bruk.

Läs mer om våra referenser. Om du vill ha ytterligare information, kontakta oss på info (at) akukon.fi.

Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA

En av de största AV-installationerna inom den offentliga förvaltningen i Finland gjordes i ECHA.

Läs mera

Logomo

Logomo i Åbo är ett evenemangscentrum för kultur och kreativa industrier som skapades i VR:s gamla maskinverkstad.

Läs mera

Västmetron

Vid planeringen av Västmetron har man velat säkerställa att vibrationer från metrotrafiken inte orsakar vibrations- och stomljudsstörningar i metrobanans omgivning.

Läs mera

Stavanger konserthus

Konsertsalens akustik har prisats av såväl musiker, dirigenter som kritiker. Konsertsalens klang beskrivs som vackert personlig och nära.

Läs mera

Svenska Teatern

Svenska Teatern i centrala Helsingfors genomgick en omfattande förvandling. Teaterbyggnaden från 1860 totalrenoverades och samtidigt genomfördes stora rumsförändringar.

Läs mera