Akukon

Företaget

Vi är den ledande experten inom akustik, bullerbekämpning och audiovisuella planeringstjänster i Finland och Baltikum. Vi verkar som ett självständigt konsultföretag och över 70 experter inom branschen arbetar hos oss.

Vårt tjänsteutbud består av åtta olika tjänsteområden: Föreställningslokaler, Byggnads- och rumsakustik, Buller, stomljud och vibration, AV-design, Buller- och vibrationsexponering, Audiolaboratorier, Video- och ljudstudior samt Ackrediterade mätningar.

Vi skapar en bättre livsmiljö för människor genom att skydda dem mot miljöbuller och främja såväl säkerheten, funktionaliteten som upplevelserikedomen i olika lokaler. På så sätt ökar bland annat arbetseffektiviteten och människornas välbefinnande förbättras.

Våra kontor finns i Helsingfors, Åbo, Uleåborg, Jyväskylä, Tammerfors och Tallinn. Vår kreditrating är AAA och vårt kvalitetssystem uppfyller kraven i standarden ISO 9001.

Vi har från första början varit ett självständigt konsultföretag, där ägarna är en del av personalen och också aktivt medverkar i våra projekt. Akukon grundades år 1994 av Tapio Lahti och Henrik Möller.