Akukon

Företaget

Vi är den ledande experten inom akustik, bullerbekämpning och audiovisuella planeringstjänster i Finland och Baltikum. Vi verkar som ett självständigt konsultföretag och över 70 experter inom branschen arbetar hos oss.

Vårt tjänsteutbud består av åtta olika tjänsteområden: Evenemangslokaler, Byggnads- och rumsakustik, Buller, stomljud och vibration, AV-design, Buller- och vibrationsexponering, Audiolaboratorier, Video- och ljudstudior samt Ackrediterade mätningar.

Vi skapar en bättre livsmiljö för människor genom att skydda dem mot miljöbuller och främja såväl säkerheten, funktionaliteten som upplevelserikedomen i olika lokaler. På så sätt ökar bland annat arbetseffektiviteten och människornas välbefinnande förbättras.

Vårt huvudkontor finns i Helsingfors. Våra övriga kontor i Finland är belägna i Uleåborg, Vasa och Åbo. Dessutom erbjuder Akukon service lokalt i Jyväskylä och Tammerfors. Utomlands finns Akukon´s kontor i Estland, Lettland, Litauen, Georgien och Mellanöstern.

Vår kreditrating är AAA och vårt kvalitetssystem uppfyller kraven i standarden ISO 9001.

Vi har från första början varit ett självständigt konsultföretag, där ägarna är en del av personalen och också aktivt medverkar i våra projekt. Akukon grundades år 1994 av Tapio Lahti och Henrik Möller.

Lisää uutisia