Akukon

Företaget

Vi är den ledande experten inom akustik, bullerbekämpning och audiovisuella planeringstjänster i Finland och Baltikum. Vi verkar som ett självständigt konsultföretag och över 70 experter inom branschen arbetar hos oss.

Vårt tjänsteutbud består av åtta olika tjänsteområden: Evenemangslokaler, Byggnads- och rumsakustik, Buller, stomljud och vibration, AV-design, Buller- och vibrationsexponering, Audiolaboratorier, Video- och ljudstudior samt Ackrediterade mätningar.

Vi skapar en bättre livsmiljö för människor genom att skydda dem mot miljöbuller och främja såväl säkerheten, funktionaliteten som upplevelserikedomen i olika lokaler. På så sätt ökar bland annat arbetseffektiviteten och människornas välbefinnande förbättras.

Vårt huvudkontor finns i Helsingfors. Våra övriga kontor i Finland är belägna i Uleåborg, Vasa och Åbo. Dessutom erbjuder Akukon service lokalt i Jyväskylä och Tammerfors. Utomlands finns Akukon´s kontor i Estland, Lettland, Litauen, Georgien och Mellanöstern.

Vår kreditrating är AAA och vårt kvalitetssystem uppfyller kraven i standarden ISO 9001.

Vi har från första början varit ett självständigt konsultföretag, där ägarna är en del av personalen och också aktivt medverkar i våra projekt. Akukon grundades år 1994 av Tapio Lahti och Henrik Möller.

Lisää uutisia

Referenser

Västmetron

Vid planeringen av Västmetron har man velat säkerställa att vibrationer från metrotrafiken inte orsakar vibrations- och stomljudsstörningar i metrobanans omgivning.