Audiolaboratorier

Audiolaboratorier

Vi planerar audiolaboratorier för företag som testar de akustiska egenskaperna hos produkter med hjälp av olika akustiska mätningar och lyssningsprov. Vi har planerat laboratorier för våra kunder till exempel för ljudkvalitetstester under produktutveckling. Våra kunder är bland annat världsledande utvecklare av mobila enheter och program.

Vi optimerar alltid lösningarna för användningssyftet och de lokaler som kunden använder. Vi beaktar även kundens behov vad gäller de tekniska egenskaperna och kringutrustningen i laboratorielokalen samt användbarheten i den helhet som dessa utgör.

När vi planerar audiolaboratorier som en nyckelfärdig lösning ingår följande faser i projektet:

  1. Preliminär planering: Vi kartlägger bl.a. det tillgängliga utrymmet samt mät- och testverksamheten, mätavstånd och mätutrustning samt definierar de akustiska kraven i lokalen.
  2. Planering: Allteftersom den egentliga planeringsfasen framskrider fastställer vi bl.a. konstruktionstypen för lokalen och nödvändiga isoleringslösningar, planerar kabeldragningen och kopplingspunkterna samt belysningen.
  3. Genomförande: Vid behov utarbetar vi även arbetsbeskrivningar, en entreprenadplan tillsammans med underleverantörerna samt utför entreprenadbevakning.
  4. Testning: Till slut testar vi att audiolaboratoriet uppfyller de mål som ställts upp i planeringsfasen.

Testning som utförs i laboratorier som optimerats för sitt användningssyfte och sina lokaler är tekniskt högklassig, och även effektiv och meningsfull i fråga om användbarhet. Vid kompromisser i planeringen kan man även kartlägga den mät- och testverksamhet som man inte rekommenderar att utföra i lokalen.

Vi utför frifältmätningar i ekofria rum enligt standarden ISO 3745:2003. Luft- och stegljudsisolation mäts enligt standarderna ISO 140 och ISO 717.

Mer information audiolaboratorieprojekt

Audiolaboratorier

Audiolaboratoriot - Head
Audiolaboratoriot - Soundwave
 

Mer information om audiolaboratorieprojekt:

Timo Peltonen