Föreställningslokaler

Föreställningslokaler

En föreställningslokal kan vara till exempel en teater, konsertsal, nöjesarena eller en kombination av dessa. Ett projekt som gäller en föreställningslokal kan vara ett nybygge eller en renovering.

Syftet med projektet kan även vara att ändra användningsändamålet i till exempel en gammal industrifastighet till ett kulturcenter. Ett bra exempel på detta är kulturcentret Logomo i Åbo, där mångsidiga föreställningslokaler byggdes i VR:s gamla verkstad.

Typiska kunder hos oss är byggherrar som vill ha en erfaren konsult för föreställningslokaler som partner. Tillsammans med byggherren går vi igenom projektets faser, särdrag och vilka andra experter som behövs. Vi konsulterar även byggnadsplaneringen för kraven hos scenkonst och nöje.

När det gäller planeringen av föreställningslokaler är lokalens akustik, föreställningsteknik, funktionalitet och kraven hos elektroniska medier viktiga faktorer. Å andra sidan måste även logistiken i föreställningslokalen fungera smidigt. Detta påverkas av såväl transportlederna för teknisk utrustning, instrument och scendekor som lagerlokalernas placering och storlek.

Våra tjänster kring föreställningslokaler omfattar:

  • experttjänster för byggande
  • funktionell och logistisk planering
  • akustisk planering
  • planering av föreställnings- och produktionsteknik, konsultering gällande anskaffningar och bevakning av entreprenader
  • konsultering gällande föreställnings- och produktionstekniska helheter samt drift- och underhållstjänster som anskaffas som tjänster
  • byggnadstillsyn i fråga om akustik

Projekt gällande föreställningslokaler steg för steg

Vår kompetens omfattar alla centrala delområden i projekt som gäller föreställningslokaler, från lokalernas funktionalitet till experttjänster för lokalen, dess akustik och föreställningsteknik.

Projekt gällande föreställningslokaler börjar med en projektplan där man definierar lokalens funktioner tillsammans med beställaren och/eller användarna. Samtidigt utarbetas en preliminär kostnadskalkyl för föreställningstekniken och de preliminära akustiska kraven i lokalen. Vi medverkar vid behov i valet av arkitekt.

När projektbeslutet har fattats hjälper vi till med att fastställa gränserna för olika planeringsområden och uppgifterna för hustekniska planerare, samt vid behov med att välja planerarna.

Det egentliga planeringsskedet omfattar vanligtvis funktionell, akustisk och föreställningsteknisk planering samt samordning av planerna och planering av datamodeller.

I projekt gällande föreställningslokaler ansvarar vi vanligtvis även för konsultering gällande anskaffning av föreställningsteknik samt byggnadstillsyn ur föreställningsteknisk och akustisk synvinkel. Vi har färdigheter att genomföra omfattande helheter, men hjälper även gärna till inom enskilda delområden i projekt gällande föreställningslokaler.

Föreställningsteknisk utrustning kan även anskaffas som en tjänst, och då har vi till uppgift att fastställa leasingutrustningen samt servicen och underhållet av den, samt att konsultera vid anskaffningar i anslutning till tjänstehelheter.

Goda föreställningslokaler betjänar både uppträdarna och publiken. När de särskilda kraven i verksamheten beaktas i tid kan man även minimera mängden förändringsplanering. På så sätt kan man genomföra planeringen på ett kostnadseffektivt sätt och inom utsatt tidsplan.

Inom projekt gällande föreställningslokaler verkar vi för byggherren och användarna som sakkunnig, planerare, konsult vid tekniska lösningar och övervakare av genomförandet.

Standarder och ackrediteringar

  • Kvalitetssystem enligt standarden ISO 9001 i Akukons projektarbete
  • IFC 2x3-datamodell

Mer information om projekt gällande föreställningslokaler

Samarbetspartner

Referenser

Föreställningslokaler - Korundi i Rovaniemi

Esitystilat - Svenska Teatern
Esitystilat - Wuxi
 

Referenser:

Mer information om projekt gällande föreställningslokaler:

Projekt i Finland:
Ari Lepoluoto
Tapio Ilomäki

Internationella projekt:
Henrik Möller