Ljud- och videostudior

Ljud- och videostudior

Med hjälp av god akustisk planering kan man bygga video- och ljudstudior som är tillräckligt tysta och inte stör andra, är akustiskt optimala, har fungerande logistik och är trivsamma. Vi medverkar i att bygga nya studior samt i att utveckla våra kunders nuvarande produktionslokaler både akustiskt och tekniskt. Tillämpningsobjekt är till exempel ljud- och videostudior, mixerrum, filmstudior, sändningsrum, hemmabio och undervisningsstudior.

Vi erbjuder bästa möjliga akustiska planering förenat med ett visuellt fulländat, personligt och fungerande slutresultat. För oss betyder bra akustisk planering lokaler

 • där man kan uppnå tillräcklig tystnad för inspelning och lyssning (t.ex. tillräcklig ljudisolering, korrekt definierade och granskade VVSA-bullernivåer och förnuftigt placerade utrustningslokaler).
 • där verksamheten inte stör kringliggande lokaler.
 • där man kan utföra högklassiga inspelningar enligt kundens behov (t.ex. akustiska instrument, tal, ljudeffekter, band, orkestrar).
 • som inte färgar klangen i inspelningarna och där det är trevligt att lyssna på inspelningar (en god, jämn rumsrespons, tillräckligt stort lyssningsavstånd, utrymme för ”producentsoffa”, en akustik som inte är alltför ”död”).

Våra tjänster för byggande av video- och ljudstudior omfattar akustisk planering, arkitektritningar för studion, inrednings- och möbelplanering, planering av kabeldragning och eldistribution samt i videostudior även planering av mekanik och belysning. Vid behov bevakar vi också byggandet.

Våra ljud- och videostudioprojekt består av följande element:

 • akustiska utgångsmätningar (enligt behov)
 • skissplaner inklusive olika alternativ (omfattar layoutplaner för alla lokaler med hänsyn till både akustiska och funktionella krav)
 • planering av kabeldragning och eldistribution som utgångsinformation för elplanerare eller elentreprenörer
 • planeringsmöten med beställaren och andra planerare
 • rådgivning till andra planerare (t.ex. ventilations- och elplanerare)
 • utarbetande av genomförandeplaner (grundplaner, snitt, detaljbilder, akustisk arbetsbeskrivning, fastställande av ytmaterial och färger)
 • byggplatsövervakning
 • akustiska slutmätningar och kalibrering av rumsrespons

Tjänstens omfattning beror alltid på beställarens önskemål och resurser. Till exempel vill de som bygger mindre studiolokaler inte nödvändigtvis ha detaljerade ritningar eller åtskilliga mätningar för att priset för planeringen ska vara rimligt.

Om beställaren är t.ex. ett nationellt rundradiobolag, spelproduktionsbolag eller ett stort offentligt samfund i samband med ett stort byggprojekt är behovet av detaljerade planer, övervakning och akustiska mätningar avsevärt större.

Vi har över 20 års erfarenhet av planering av olika video- och ljudstudior. Våra experter har även lång erfarenhet av praktiskt studioarbete och musikinspelning.

Mer information om video- och ljudstudioprojekt

Referenser

 • Cadimef, studior i Norra Karelens yrkeshögskola
 • Fried Music
 • Studior och kontrollrum i Musikhuset i Helsingfors
 • Jean Records
 • Jiffel Studios
 • Petrax studio
 • Remedy Entertainment, Helsingfors
 • Rovio Entertainment, Helsingfors
 • Studio Musica, institutionen för musik vid Jyväskylä universitet
 • YLE radios nyhetsstudio

Ljud- och videostudior - Musikhuset

Kuva- ja äänistudiot - Fried Music
Kuva- ja äänistudiot - Jyväskylä
 

Mer information om video- och ljudstudioprojekt:

Anssi Ruusuvuori
Ari Lepoluoto
Henrik Möller