Referenser

  • Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA
  • Logomo
  • Västmetron
  • Stavanger konserthus
  • Svenska Teatern

Vår kompetens inom akustik, audiovisuella projekt och evenemangsteknik har utnyttjats inom flera projekt både i Finland och utomlands. Vi har medverkat i planeringen av bland annat Musikhuset i Helsingfors, den akustiska restaureringen av konservatoriet i Moskva i Ryssland, Stavanger konserthus i Norge och operahuset i Wuxi i Kina.

Vi har även förbättrat vardagen för många människor. Vår kompetens inom buller- och vibrationsbekämpning har utnyttjats i bland annat projekten för Centrumslingan och Västmetron. Dessutom har våra experter medverkat i genomförandet av många konserter och evenemang utomhus, allt från Flow-festivalen till Madonna.

Vår kompetens har även utnyttjas i lite vardagligare projekt där fungerande akustik behövs, men där den som bäst är helt obemärkt. Dessa är t.ex. flera skolor, kontorsbyggnader, idrottshallar samt inspelningsstudior planerade för professionellt bruk.

Läs mer om våra referenser. Om du vill ha ytterligare information, kontakta oss på info (at) akukon.fi.

Bra ljud i Tripla

Triplas tre kvarter har förändrat Helsingfors stadsbild.

Läs mera

Den fina akustiken på Wasa Teater är ingen slump

Totalrenoveringen och utvidgningen av Wasa Teater stod klar lagom till husets 100-årsjubileum.

Läs mera

Decibelen på minus

De ekofria rummen på grundrenoverade Aalto-universitetet bär Akukons signatur.

Läs mera

Alla trivs i Kastellis flerfunktionshus

Kastellis flerfunktionshus är ett kombinerat läro-, hobby- och kulturcenter i Uleåborg.

Läs mera

Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA

En av de största AV-installationerna inom den offentliga förvaltningen i Finland gjordes i ECHA.

Läs mera

Logomo

I VR:s gamla maskinverkstad i Åbo skapades ett centrum för kultur och evenemang

Läs mera

Västmetron

Vid planeringen av Västmetron har man velat säkerställa att vibrationer från metrotrafiken inte orsakar vibrations- och stomljudsstörningar i metrobanans omgivning.

Läs mera

Stavanger konserthus

Konsertsalens akustik har prisats av såväl musiker, dirigenter som kritiker. Konsertsalens klang beskrivs som vackert personlig och nära.

Läs mera

Svenska Teatern

Teaterbyggnaden från 1860 totalrenoverades och samtidigt genomfördes stora rumsförändringar.

Läs mera