Svenska Teatern

Helsingfors

Svenska Teatern i centrala Helsingfors genomgick en omfattande förvandling för ett par år sedan. Teaterbyggnaden från 1860 totalrenoverades och samtidigt genomfördes stora rumsförändringar. Svenska Teatern har tre scener och en repetitionssal. En del av scensalongerna och detaljerna i dem är skyddade, vilket medförde vissa utmaningar i AV-designen och de föreställningstekniska lösningarna i byggnaden.

I stora salongen var den viktigaste förändringen att skapa en hinderfri sikt till scenen från alla läktarplatser. Vi granskade siktlinjen från varje stol, och utifrån detta ändrade arkitekten bl.a. på golvhöjden på parketten och balkongen. Dessutom ökades antalet läktarplatser i salongen och ljudisoleringen förbättrades avsevärt.

Stora scenen, med en salong med 700 platser, skyddas av Museiverket, och därför genomfördes endast mycket små rumsakustiska förändringar. Endast vägg- och takytorna renoverades.

På den roterande scenen i stora salongen genomfördes mycket fler förändringar. Scentornets gamla teknik nedmonterades och alla lyftanordningar samt ljud- och ljussystemen förnyades. Dessutom flyttades ljud- och bildkontrollrummen från balkongen till parketten. I samband med ombyggnaden placerades nya ljud- och videostudior samt en planerings- och modelleringslokal för ljussättningen i källaren.

Ovanpå den stora salongens bakre scen byggdes en ny s.k. black box-scen med 130–160 platser, där man vid behov kan bygga en estrad och en läktare på önskat sätt. I teatersalen, som har fått namnet Amos, utnyttjades delvis stora scenens gamla utrustning, men salen fick även rikligt med ny teknik. Därutöver byggdes en ny repetitionssal ovanom salen.

Den tredje scenen i Svenska Teatern är salen Nicken som rymmer ca 70 åskådare. Salens föreställningsteknik uppfyllde inte kraven hos en riktig scen, så den förnyades helt i samband med renoveringen. Dessutom finns det dekorationer som skyddats av Museiverket på väggarna, som gömdes bakom lönnväggar.

”Föreställningen kan spelas in så att varje ljudspår och varje kamera sparas separat. Detta är en unik möjlighet och finns inte i någon annan teater i Finland”, säger projektledare Tapio Ilomäki som ansvarade för teaterteknik och AV-design.

I fortsättningen kan mixern välja vilken föreställning som helst och öva på att mixa så att han eller hon ser dirigenten, scenbilden och varje ljudkanal separat. På så sätt kan mixern öva på svåra scener eller hela föreställningen från band i förhållanden som motsvarar den verkliga föreställningen. Man kan även sammanställa t.ex. en DVD-skiva av inspelningen för regissören.

Helsingfors byggnadsnämnd utdelar varje år erkännandet Byggrosen. I samband med priset år 2013 utdelades även tre hedersomnämnanden, varav ett gick till gruppen av planerare som stod för det strukturella och tekniska genomförandet av Svenska Teaterns renovering.

Våra experter

Objekt: Svenska Teatern

Svenska Teatern

Svenska Teatern

Svenska Teatern 3744
Svenska Teatern 3893