Kauppakeskus AINOA

Yksi nykyaikaisen hybridirakentamisen kohteista on Espoon Tapiolassa sijaitseva kauppakeskus AINOA. Kauppakeskuksen laajennus avattiin 24.10.2019.

Kuten monissa vastaavissa kohteissa, häiriöttömien asuinolosuhteiden saavuttaminen ympäröivistä kaupallisista ja liikenteen toiminnoista edellyttää huolellista suunnittelua.

AINOAssa runkomelun ja tärinän merkittävänä suunnitteluhaasteena on ollut kauppakeskuksen toiseen kerrokseen avautuvan kuntosalin tuottamien värähtelyhaittojen hallinta. Perinteisesti kuntosalien kanssa samoissa rakennuksissa sijaitsevat asuinhuoneistot ovat saattaneet usein kärsiä painojen siirtelyn ja pudottamisen tuottamasta rakennuksen runkoa pitkin välittyvästä värähtelystä. Kuntosalin naapureiden sijainnista ja toiminnasta riippuen runkomelu tai tärinä voi aiheuttaa huomattavaa häiriötä. Tästä syystä rakennuttaja (SRV) otti torjuntasuunnittelun huomioon aikaisessa vaiheessa.

Tarkkaa tietoa mittauksista

Akukonin suunnittelutiimi toimi aktiivisena osana AINOAn kuntosaliprojektissa ollen yhdistävänä linkkinä sekä kuntosalitoimijan, rakennuttajan että kiinteistön edustajien välillä.

AINOAssa kuntosalin suunnittelun pohjaksi tehtiin useita erilaisia mittauksia, joiden avulla kuntosaliharjoittelun aiheuttamien värähtelyjen suuruusluokkaa pystyttiin arvioimaan tarkasti kuntosalitilan eri osissa. AINOAn kuntosalin vapaapainoalue on kellutettu teräsjousille, joiden kellutustaajuus on n. 4 Hz. Muut torjuntaa vaativat alueet kellutettiin elastomeerikaistoilla.

Projektin varrella Akukonin aiemmista kuntosalien suunnitteluhankkeista oli selvää hyötyä:

”AINOAn kuntosalin lähtötilannemittausten avulla pystyttiin optimoimaan käytettyjä ratkaisuja ja välttämään ylimitoitusta. Kokemukset aiemmista kohteista ohjasivat myös suunnittelua”, toteaa kuntosalin pääasiallisena akustikkona toiminut TkT Henri Penttinen.

Ryhmäliikunnan aiheuttama tärinä huomioitu

Runkomelun torjunnan lisäksi AINOAn kuntosalisuunnittelussa kiinnitettiin erityistä huomiota myös tärinään, jota syntyy esim. aktiivisen ryhmäliikunnan yhteydessä. Kuntosalin ympäröivien tilojen kannalta tärinäriskejä tarkasteltiin kohteelle yksilöllisten rakenteellisten ominaisuuksien pohjalta. AINOAssa tärinähaitat vältettiin jäykistävillä rakenteilla.

Laatua asumiseen

AINOAn yläpuolella sijaitsevat asuinkerrostalot nousevat Espoon paraatipaikalle monipuolisten palveluiden keskelle. Keskeisen sijainnin myötä myös runkomelun asiantunteva huomiointi ja torjunta ovat edellytyksenä onnistuneelle lopputulokselle.

Akukonin suunnittelutiimin kirjoittama artikkeli kuntosaleihin liittyvästä torjuntasuunnittelusta löytyy Akustisen seuran julkaisusta:

Kauppakeskus AINOA

Tilaaja SRV
Sijainti Espoo, Suomi
Valmistuminen 2019
MateriaaliT Getzner Sylomer, GERB jouset
Arkkitehti SARC Architects
Rakennesuunnittelu Sweco Oy
Akukonin tiimi TkT Jukka Pätynen (projektipäällikkö)
TkT Henri Penttinen (vastuullinen konsultti)
DI Mats Heikkinen (mittaukset, analyysi, ryhmäliikuntaohjaaja)
TkT Sakari Tervo (analyysi, suunnittelu)

 

Kauppakeskus AINOA kuntosali hedamap

Kauppakeskus AINOA - kuntosalin melulaskentaa